Uždaryti

Juozas Tumas-Vaižgantas

Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 m. rugsėjo 20 d., Maleišiai, Svėdasų vlsč. – 1933 m. balandžio 29 d., Kaunas) – Lietuvos rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas.

Juozas Tumas-Vaižgantas gimė Malaišiuose (Svėdasų vlsč., Anykščių r.), pasiturinčioje ūkininko šeimoje, buvo jauniausias dešimtas vaikas.
Kunigiškiuose dvejus metus lankė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Daugpilio realinėje gimnazijoje. Ją baigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1893 m. Seminarijoje priklausė slaptai lietuvių draugijai, įsitraukė į draudžiamos lietuviškos spaudos platinimą.

1894–1914 m. kunigavo įvairiose Latvijos ir Lietuvos vietose. Bažnytinė vyresnybė nemėgo impulsyvaus ir aktyvaus patrioto, nuolat kėlė iš vietos į vietą.

1911 m. J. Tumas buvo paskirtas Laižuvos klebonu. Tais pačiais metais išvyko į Ameriką rinkti lėšų „Saulės“ rūmams (mokytojų seminarijai) Kaune, lankė lietuvių kolonijas. Grįžęs parašė knygą apie emigrantų gyvenimą.
1914 m. J. Tumas buvo atleistas iš Laižuvos klebono pareigų ir išvyko į Rygą, kur dirbo "Rygos garso“ redakcijoje. 1915 m. J.Tumas persikėlė į Petrogradą, įsijungė į Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veiklą, atstovavo Rusijos lietuvių seime Tautos pažangos partijai.

1918 m. J. Tumas grįžo į Lietuvą. Čia aktyviai prisidėjo prie valstybės atkūrimo. Lenkijai okupavus sostinę, pasitraukė iš Vilniaus į Kauną, įsteigė laikraštį "Nepriklausoma Lietuva", nuo 1920 m. buvo paskirtas Vytauto Didžiojo bažnyčios rektoriumi. Suremontavęs apleistą šventovę, čia dirbo iki gyvenimo pabaigos (1932 m.)

1922-1929 m. universitete skaitė lietuvių literatūros istorijos paskaitas. 1929 m. jam buvo suteiktas garbės daktaro laipsnis.  J. Tumas buvo daugelio organizacijų nariu, aktyviai dalyvavo kultūrinėje, visuomeninėje, politinėje veikloje, redagavo žurnalus, rašė grožinės literatūros kūrinius, publicistinius straipsnius. Įsteigė, redagavo, leido ir platino "Tėvynės sargą" (1896–1902), redagavo "Žinyčią" (1900–1902).  Gyvendamas Vilniuje, dirbo „Vilniaus žinių“, „Vilties“, „Ryto garso“ redakcijose (1906-1911 m.).

Juozas Tumas- Vaižgantas mirė 1933 m. balandžio 29 d. Kaune, palaidotas Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

Juozas Tumas-Vaižgantas knygos

Rasta: 11
Rodyti puslapyje:   10| 20| Visus
Kas buvo ir kas yra
Leidėjas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Išleidimo metai: 2012
Pristatymo trukmė: 3-6 darbo dienos
28-oji serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ knyga. Vaižganto proza įspūdingai įkūnijo realistinio pasakojimo ir romantinės vizijos jungtį, lietuviškosios tradicijos ir modernizmo sąveiką, aprėpė savojo laiko... Daugiau
Internetu: 9,39 €
Knygyne*: 10,02 €
Sutaupote: 0,63 € (7%)

Vaižgantas. Raštai T. 23
Leidėjas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Išleidimo metai: 2014
Pristatymo trukmė: 3-6 darbo dienos
Pamokslai. Daugiau
Vaižgantas. Raštai T. 24
Leidėjas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Išleidimo metai: 2015
Pristatymo trukmė: 3-6 darbo dienos
Lietuvių literatūros klasiko Juozo Tumo-Vaižganto Raštų 24 tomas yra antrasis tomas, skirtas rašytojų pamokslų palikimui. Tomą sudaro Tumo-Vaižganto pamokslai ir jų fragmentai, saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių... Daugiau
Vaižgantas. Raštai T. 15
Leidėjas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Išleidimo metai: 2004
Pristatymo trukmė: 3-6 darbo dienos
Raštai. T. 15: Literatūros istorija, 1899-1929. Daugiau
Vaižgantas. Raštai T. 18
Leidėjas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Išleidimo metai: 2007
Pristatymo trukmė: 3-6 darbo dienos
Raštai. T. 18: Literatūros istorija, 1913-1928. Daugiau
Mikutis gamtininkas
-40%
Mikutis gamtininkas
Leidėjas: Žaltvykslė
Išleidimo metai: 2008
Pristatymo trukmė: 3-6 darbo dienos
Lietuvių literatūros klasiko Juozo Tumo-Vaižganto pagauli ir pamokoma knygelė mūsų mažiausiems, pasakojanti apie pasaulį: gyvulėlius, gyvūnėlius, vandenų gyventojus, vabzdžius, paukščius, gamtos reiškinius ir dėsnius,... Daugiau

Knyga šiuo metu NEPARDUODAMA

Tačiau jus tikrai sudomins

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

arba

TOP NAUJIENA

Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai!

Vaižgantas. Raštai T. 17
Leidėjas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Išleidimo metai: 2006
Pristatymo trukmė: 3-6 darbo dienos

Knyga šiuo metu NEPARDUODAMA

Tačiau jus tikrai sudomins

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

arba

TOP NAUJIENA

Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai!

Literatūriniai portretai
Leidėjas: Baltos lankos
Išleidimo metai: 1998
Pristatymo trukmė: 3-6 darbo dienos
Juozas Tumas Vaižgantas - lietuvių literatūros prozininkas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas, geriausiuose savo kūriniuose spalvingai pavaizdavęs XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių visuomeninį gyvenimą,... Daugiau

Knyga šiuo metu NEPARDUODAMA

Tačiau jus tikrai sudomins

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

arba

TOP NAUJIENA

Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai!

Dėdės ir dėdienės. Nebylys (Literatūros skaitiniai 8)
Leidėjas: Baltos lankos
Išleidimo metai: 2011
Pristatymo trukmė: 3-6 darbo dienos
Apysaką „Dėdės ir dėdienės“ Vaižgantas parašė, jau turėdamas nemažą kūrybinio darbo patirtį. Tai vienas geriausių jo kūrinių. Rašytojo sumanymas buvo parodyti sodžiaus žmogaus širdies švelnumą, būdo gerumą ir... Daugiau

Knyga šiuo metu NEPARDUODAMA

Tačiau jus tikrai sudomins

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

arba

TOP NAUJIENA

Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai!

Dėdės ir dėdienės (Mokinio skaitiniai)
Leidėjas: Žaltvykslė
Išleidimo metai: 2004
Pristatymo trukmė: 3-6 darbo dienos
Šiame "Mokinio skaitinių" leidinyje spausdinama J. Tumo - Vaižganto apysaka "Dėdės ir dėdienės", parašyta 1920 - 1921 metais, pasakojanti apie senojo, baudžiavos laikų Lietuvos kaimo žmonių gyvenimą, jų sudėtingą dvasinį... Daugiau

Knyga šiuo metu NEPARDUODAMA

Tačiau jus tikrai sudomins

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS

arba

TOP NAUJIENA

Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai!

Rasta: 11
Rodyti puslapyje:   10| 20| Visus
Iš viso prekių: 0
Kaina:
Krepšelis