⭐⭐⭐ Knygos su DEFEKTAIS! Nedideli trūkumai - ypač mažos kainos! Naršykite čia >>>

0

Aristotelis  –  vienas žymiausių antikos filosofų, vienas iš įvairių mokslinių disciplinų pradininkų (g. 384 m. pr. Kr. Stageira, Graikija – m. 322 m. pr. Kr. Euboja, Graikija).

Aristotelis knygos


Rinktinė | Aristotelis
13,89 €
Turime sandėlyje
Politika | Aristotelis
11,99 €
Turime sandėlyje

Aristotelis, kartu su Sokratu ir Platonu, laikomas vienu įtakingiausių filosofų, kurio idėjos darė didžiulę įtaką vėlesniųjų laikų Europos mąstytojams.

Aristotelio biografijoje teigiama, kad jo tėvas buvo Makedonijos valdovo gydytojas, tačiau būsimas filosofas gimdytojo neteko gana anksti. Vaikystę Aristotelis praleido Makedonijoje, o vėliau atvyko gyventi į Atėnus bei pradėjo mokytis Platono Akademijoje. Čia jis iš pradžių studijavo, o po to ir pats dėstė. Šią mokyklą dėl idėjinių nesutarimu su paveldėtoju jis paliko po Platono mirties.

Kurį laiką Aristotelis keliavo, dirbo gamtininku, vedė, mokė Makedonijos karaliaus sūnų Aleksandrą Didįjį, o grįžęs į Atėnus tapo dar vienos aukštosios mokyklos Likėjaus įkūrėju. Aristotelis savo mokykloje aktyviai dėstė, organizavo filosofinius susibūrimus, laisvas paskaitas.

Kai Graikiją užkariavo buvęs Aristotelio mokinys, filosofas gavo didžiulę paramą savo tyrimams. Tuo metu jis parašė garsias mokslines knygas, tiksliau – veikalus. Tarp jų „Organonas“, „Fizika“, „Apie dangų“, „Apie atsiradimą ir išnykimą“, „Gyvūnų istorija“, „Apie sielą“ ir kitus. Šie darbai apėmė logikos, gamtos mokslų, zoologijos, geologijos, psichologijos, filosofijos, politikos, retorikos ir kitų mokslų sritis.  

Aristotelis laikomas daugelio mokslo šakų pradininku, o visa jo kūrinių visuma atspindi senąją graikų mąstytojų mokyklą. Šiuo metu manoma, kad filosofo rašytą bibliografiją sudaro keturi šimtai įvairios mokslinės ir filosofinės literatūros veikalų. Iki šių dienų išlikusi tik gana nedidelė jų dalis – vos apie 13%. Savo darbus autorius skirstė pagal auditorijas. Vieni buvo skirti plačiajai visuomenei, kiti – akademinei.

Leidykla „Margi raštai“ yra išleidusi knygų seriją „Filosofijos klasika“. Į ją patenka Aristotelio „Politika“ bei „Rinktinė“, apimanti logikos traktatus „Kategorijos“ ir „Organonas“, estetikos, tragedijos bei epo analizę „Poetika“ ir psichologinį veikalą „Apie sielą“.

Aristotelio citatų rasite kitų mąstytojų kūriniuose. Daug vėlesnių autorių mėgdžiojo jo kūrybos bruožus, žavėjosi idėjomis. Tiesa, gerokai vėliau įvairūs filosofai pradėjo abejoti Aristotelio darbais, visgi jis išliko svarbia istorinę asmenybe, kurios idėjas verta pažinti kiekvienam. Siūlome knygas pirkti internetu, domėtis, analizuoti ir panirti į filosofines diskusijas.