ŽAIBIŠKAS PRISTATYMAS! 94% respondentų rekomenduotų patogupirkti.lt draugui!

0
Egdūnas Račius (g. 1973 m. kovo 12 d. ) baigė Artimųjų Rytų studijų magistro studijas Niujorko universitete. Helsinkio universitete apgynė daktaro disertaciją tema "The Multiple Nature of the Islamic Da‘wa".


E.

Egdūnas Račius knygosRačius yra Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Regionistikos katedros profesorius, turintis daugiau kaip 20 metų mokslinės veiklos patirtį islamo ir musulmonų kultūrų studijų srityje, parašė kelias dešimtis mokslinių straipsnių ir knygų skyrių šia tematika, metraščio Yearbook of Muslims in Europe, mokslinio žurnalo Journal of Muslims in Europe (abu leidyklos Brill, Nyderlandai) redakcinių kolegijų narys.