0

Juozas Tumas-Vaižgantas

Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 m. rugsėjo 20 d., Maleišiai, Svėdasų vlsč. – 1933 m. balandžio 29 d., Kaunas) – Lietuvos rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas.

Juozas Tumas-Vaižgantas gimė Malaišiuose (Svėdasų vlsč., Anykščių r.), pasiturinčioje ūkininko šeimoje, buvo jauniausias dešimtas vaikas.
Kunigiškiuose dvejus metus lankė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Daugpilio realinėje gimnazijoje. Ją baigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1893 m. Seminarijoje priklausė slaptai lietuvių draugijai, įsitraukė į draudžiamos lietuviškos spaudos platinimą.


1894–1914 m. kunigavo įvairiose Latvijos ir Lietuvos vietose. Bažnytinė vyresnybė nemėgo impulsyvaus ir aktyvaus patrioto, nuolat kėlė iš vietos į vietą.


1911 m. J. Tumas buvo paskirtas Laižuvos klebonu. Tais pačiais metais išvyko į Ameriką rinkti lėšų „Saulės“ rūmams (mokytojų seminarijai) Kaune, lankė lietuvių kolonijas. Grįžęs parašė knygą apie emigrantų gyvenimą.
1914 m. J. Tumas buvo atleistas iš Laižuvos klebono pareigų ir išvyko į Rygą, kur dirbo "Rygos garso“ redakcijoje. 1915 m. J.Tumas persikėlė į Petrogradą, įsijungė į Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veiklą, atstovavo Rusijos lietuvių seime Tautos pažangos partijai.

1918 m. J. Tumas grįžo į Lietuvą. Čia aktyviai prisidėjo prie valstybės atkūrimo. Lenkijai okupavus sostinę, pasitraukė iš Vilniaus į Kauną, įsteigė laikraštį "Nepriklausoma Lietuva", nuo 1920 m. buvo paskirtas Vytauto Didžiojo bažnyčios rektoriumi. Suremontavęs apleistą šventovę, čia dirbo iki gyvenimo pabaigos (1932 m.)

1922-1929 m. universitete skaitė lietuvių literatūros istorijos paskaitas. 1929 m. jam buvo suteiktas garbės daktaro laipsnis.  J. Tumas buvo daugelio organizacijų nariu, aktyviai dalyvavo kultūrinėje, visuomeninėje, politinėje veikloje, redagavo žurnalus, rašė grožinės literatūros kūrinius, publicistinius straipsnius. Įsteigė, redagavo, leido ir platino "Tėvynės sargą" (1896–1902), redagavo "Žinyčią" (1900–1902).  Gyvendamas Vilniuje, dirbo „Vilniaus žinių“, „Vilties“, „Ryto garso“ redakcijose (1906-1911 m.).

Juozas Tumas- Vaižgantas mirė 1933 m. balandžio 29 d. Kaune, palaidotas Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

Juozas Tumas-Vaižgantas knygos

 1. 1
 2. 2

Vaižgantas. Raštai T. 24 | Juozas Tumas-Vaižgantas
 • Leidėjas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas


Daugiau
7,99 €
Turime sandėlyje

Vaižgantas. Raštai T. 23 | Juozas Tumas-Vaižgantas
 • Leidėjas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Daugiau
5,67 €
Turime sandėlyje

Kas buvo ir kas yra | Juozas Tumas-Vaižgantas
 • Leidėjas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla


Daugiau
Internetu: 9,39 €
Knygyne: 10,02 €*
Sutaupote: 0.63 € (7%)
Turime sandėlyje

Gyvenimo publicistika. Straipsnių rinkinys | Juozas Tumas-Vaižgantas
 • Leidėjas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas


Daugiau

Pragiedruliai (Mokinio skaitiniai) | Juozas Tumas-Vaižgantas
 • Leidėjas: Žaltvykslė
Daugiau

Šiuo metu neparduodama


Dėdės ir dėdienės (Mokinio skaitiniai) | Juozas Tumas-Vaižgantas
 • Leidėjas: Žaltvykslė
Daugiau

Šiuo metu neparduodama


Vaižgantas. Raštai T. 18 | Juozas Tumas-Vaižgantas
 • Leidėjas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Daugiau

Šiuo metu neparduodama


Vaižgantas. Raštai T. 15 | Juozas Tumas-Vaižgantas
 • Leidėjas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Daugiau

Šiuo metu neparduodama


Dėdės ir dėdienės. Nebylys (Literatūros skaitiniai 8) | Juozas Tumas-Vaižgantas

Šiuo metu neparduodama


Literatūriniai portretai | Juozas Tumas-Vaižgantas
 • Leidėjas: Baltos lankos
Daugiau

Šiuo metu neparduodama


 1. 1
 2. 2