0

Edukologijos inžinerijos link: teorijos ir praktikos sanglauda

Šiuo metu neparduodama
Naujausia Kristinos Sabaliauskaitės knyga PETRO IMPERATORĖ jau prekyboje!

Jus tikrai sudomins kuri nors knyga iš pasiūlymo ATPIGO!!
Informacija

Edukologijos inžinerijos link: teorijos ir praktikos sanglauda


Šiuo metu neparduodama

Aprašymas
Ugdymas(is), kaip viena iš seniausių ir sudėtingiausių žmogaus veiklų, plečiantis pažinimo galimybėms ne tik nepraranda aktualumo, bet ir suponuoja naujas problemas.

Mokslo studijoje aptariamos ugdymo(si) šiuolaikiškumo bei fundamentalumo teorinės sankirtos, išryškinami emociniai ir vertybiniai mokymo(si) pamatai, gilinamasi į dabartinius ugdymo teorijos bei praktikos sąlyčio prioritetus: humanistinės ugdymo paradigmos įsitvirtinimą, ugdymo proceso kokybės valdymą įvairiuose kontekstuose, inovatyvių technologijų (mokymosi mokytis, ugdymo(si) personalizavimo, aplinkų kūrimo) diegimą, gabių mokinių ugdymą(si). 

Edukologijos inžinerija suprantama kaip vaisinga teorijos ir praktikos sanglauda, įgalinanti pedagogus jaustis "sielų inžinieriais", norinčiais bei galinčiais kilti ir kelti įvairiuose kontekstuose tuos, kuriems reikia ugdymo(si) pagalbos, kartu patirti mokytojo misijos išskirtinumą, kylantį iš aukščiausių vertybių įprasminimo ir liudijimo savo gyvenimu kasdienėje veikloje bei gebėjimo įvairiais būdais ir technologijomis žadinti kiekvieno ugdytinio nelygstamas potencines galias konkrečiose situacijose. 

Knyga "Edukologijos inžinerijos link: teorijos ir praktikos sanglauda" skirta edukologijos mokslo darbuotojams ir praktikams, taip pat doktorantams, magistrantams, būsimiesiems pedagogams, socialiniams darbuotojams ir visuomenei, kurią domina žmogaus ugdymo(si) peripetijos.

 

Parašykite atsiliepimą apie prekę!

Būtina įvertinti prekę

Dažniausiai perkama kartu