0

Tautosakos darbai T. 51 (LI)

4,99 €
  • Pristatysime: per 12-48 val.*
Turime sandėlyje
Informacija

Tautosakos darbai T. 51 (LI)


4.99 In stock
Į krepšelį
Aprašymas

"Tautosakos darbai" - recenzuojamas folkloristikos mokslo žurnalas. Leidinio periodiškumas - du kartus per metus. Leidinyje publikuojami mokslo straipsniai lietuvių, anglų, rusų, lenkų, vokiečių ir kitomis kalbomis, taip pat skelbiama archyvinė ir naujausia folkloro lauko tyrimų medžiaga, recenzijos ir kt.


Leidinys "Tautosakos darbai" skirtas akademinei bendruomenei ir visiems, besidomintiems liaudies tradicijomis, folkloru, šiuolaikine šios srities tyrimų būkle.


Žurnalas "Tautosakos darbai" pradėtas leisti 1935 m. kaip Jono Balio vadovauto Lietuvių tautosakos archyvo leidinys. Lietuvos okupacijos metais jo leidimas buvo sustabdytas, o 1992 m. akademiko Leonardo Saukos pastangomis vėl atnaujintas. Bendrą leidinio kryptį formuoja redaktorių kolegija; kiekvieno tomo straipsnių atranką vykdo ir rengimą koordinuoja atskiri parengėjai.

Turinys

PRATARMĖ

FOREWORD

 

      IŠ VISUOMENĘ TELKIANČIŲ APEIGŲ ISTORIJOS |

      FROM THE HISTORY OF RITUAL CONSOLIDATION OF THE COMMUNITY

 

RIMVYDAS LAUŽIKAS

Gėrimų vartojimas kaip bendrystės reprezentacija XVII–XVIII a. bajoriškojoje kultūroje |

Consumption of Drinks as Representation of Community in the Culture of Nobility

of the 17th–18th Centuries

 

DAIVA VAITKEVIČIENĖ

Midus baltų visuomenėje: nuo bitininkų iki diduomenės |

Mead in the Baltic Society: from Beekeepers to Nobility

 

ŠEIMINIO RYŠIO STEIGTIS: NUO PAPROČIO IKI PASAULĖJAUTOS |

ESTABLISHING THE FAMILY BOND: FROM CUSTOM TO WORLDVIEW

 

VYKINTAS VAITKEVIČIUS

Iš prigimtinės kultūros žodyno: šeimyninė bičiulystė |

From the Vocabulary of the Local Culture: Family Beekeeping

 

RAMUNĖ BLEIZGIENĖ

Pasaulio ir asmens jausminiai ryšiai Žemaitės kūryboje |

Sensual Relationship between the Individual and the World in the Literary Fiction by Žemaitė

 

VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ

Susapnuota bendrystė: namiškių ryšiai tradiciniuose sapnų pasakojimuose |

The Dreamed up Community: Connections of the Family Members in the Traditional Dream Narratives

 

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ

Savas, savieji, savastis prigimtinio bendrumo ryšiuose |

The Feeling of One’s Own in Terms of Inherent Community

 

      ŠEIMOS IR GIMINYSTĖS TAUTOSAKINĖS REFLEKSIJOS |

      FOLKLORIC REFLECTIONS OF FAMILY AND KINSHIP 

 

BRONĖ STUNDŽIENĖ

Šeimos naratyvas dainose: ritualo atodangos ir kintančių kontekstų reikšmė |

The Folksong Narrative of the Family: Ritual Exposures and the Meaning of Shifting Contexts

 

      VAIKŲ UGDYMAS TRADICINĖJE KULTŪROJE |

      UPBRINGING IN THE TRADITIONAL CULTURE

 

RASA KAŠĖTIENĖ

Liaudies pedagogikos atspindžiai lietuvių patarlėse, priežodžiuose ir situaciniuose posakiuose |

Reflections of Folk Pedagogics in Lithuanian Proverbs, Proverbial Phrases and Situational Sayings

 

VITA DŽEKČIORIŪTĖ-MEDEIŠIENĖ

Vaikų gąsdinimai tradicinėje lietuvių pasaulėjautoje |

Scaring of Children in the Traditional Lithuanian Worldview

 

GIEDRĖ BUFIENĖ

Vaikystės patarlės: XX a. tarptautiniai vaikų kalbos ir mąstymo tyrimai |

Proverbs from Childhood: International Research of Children’s Speech and Thinking in the 20th Century

 

      SUKAKTYS | ANNIVERSARIES

 

Kur du stos... Akademiką Leonardą Sauką ir dr. Konstantą kalbina dr. JURGA SADAUSKIENĖ |

Two’s Company... Academy Professor Leonardas Sauka and Konstantas Aleksynas, PhD, Interviewed by JURGA SADAUSKIENĖ

 

      RECENZIJOS | REVIEWS

 

BIRUTĖ JASIŪNAITĖ

Bijai vilko – neik į mišką, arba Nepaprastų posakių skrynelė |

If You Fear a Wolf, Do Not Go to the Forest, or the Box of Unique Phrases

 

JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ

Lietuvių folkloristės veikalas – prestižinėje mokslo leidinių serijoje |

A Study by Lithuanian Folklorist Published in the Prestigious Research Series

 

ROKAS SINKEVIČIUS

Dangus virš Baltarusijos prabilo savais vardais |

The Sky above Belarus Voicing Its Own Names

 

KRONIKA  | CHRONICLE

Parašykite atsiliepimą apie prekę!

Būtina įvertinti prekę

Dažniausiai perkama kartu