0

Colloquia Nr. 42

6,49 €
  • Pristatysime: per 12-48 val.*
Turime sandėlyje
Informacija

Colloquia Nr. 42


2020-07-31 6.49 InStock
Į krepšelį
Aprašymas

TURINYS

Pratarmė | Foreword

STRAIPSNIAI

DONATA MITAITĖ
Tomo Venclovos eilėraštis kaip atminties vieta | Tomas Veclova‘s Poem as a Site of Memory

KĘSTUTIS NASTOPKA
Literatūriniai Tomo Venclovos poezijos intertekstai | Literary Intertextuality of Tomas Venclova‘s Poetry

ПАВЕЛ ЛАВРИНЕЦ
Интерпретация Вилнюсского текста Томаса Венцловы | The Interpretation of Tomas Venclova‘s Vilnius Text

BENEDIKTS KALNAČS, PAULS DAIJA
Exploring Space and Place in Literature: Towards Digital Analysis and Literary Mapping in the Context of Latvian Cultural History

IRINA MELNIKOVA
Intermedialumas, intermodalumas ir semiotika | Intermediality, Intermodality, and Semiotics

JŪRATĖ LEVINA
Trys Greimo estetikos | Greimas‘s Three Aesthetics

PUBLIKACIJOS

ELLEN HINSEY
To Set the Time Right: Truth and Atonement in Tomas Veclova‘s Work

ALEKSANDER FIUT
A Variety of Encounters: Czesław Miłosz and Tomas Venclova

АННА ГЕРАСИМОВА
Ревнуя к Копернику. Томас Бенцлова по-русски: проблемы перевода традиционного стиха и их разрешение | Jealous of Copernicus. Tomas Venclova in Russian: Problems Translating Traditional Verse and Solutions

DISKUSIJA

Ko galėtume pasimokyti iš užsienio leidyklų praktikos: pokalbis apie humanitarinės literatūros sklaidą | We Could Learn a Thing or Two from Foreign Publishers: A Conversation About the Dissemination of Humanities Publications

RECENZIJOS

LAURA LAURUŠAITĖ
Literatūrinės baltistikos kompendiumas | A Compendium of Literary Baltistics
(Vigmantas Butkus, Literatūrinė baltistika: Samprata, raida, perspektyvos, LLTI, 2018)

MARIJUS ŠIDLAUSKAS
Rasti matą Eduardo Mieželaičio formatui | Finding the Measure of Eduardas Mieželaitis‘s Format
(Elena Baliutytė-Riliškienė, Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų, LLTI, 2018)

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ
Kuo svarbi Donato Saukos knyga Apie laiką ir save | The Importance of Donatas Sauka‘s Book Apie laiką ir save
(Donatas Sauka, Apie laiką ir save, sudarė, įvadą ir komentarus parašė Saulė Matulevičienė)

VAIVA NARUŠIENĖ
Po Miłoszo ženklu | Under the Miłosz‘s Sign
(Tadeuszas Bujnickis, Apie literatūrinė „Žagarų“ grupę ir ne tik)

ŠIO NUMERIO AUTORIAI | CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME

ATMENA AUTORIAMS | SUBMISSION GUIDELINES

Parašykite atsiliepimą apie prekę!

Būtina įvertinti prekę

Dažniausiai perkama kartu