0
Kaina internetu: 2,49 €
Kaina knygyne: 9,99 €*
Sutaupote: 7.50 € (76%)
  • Pristatysime: per 2-26 val.*
Knygą turime sandėlyje
Informacija

Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai

  • Leidėjas: VGTU leidykla Technika
  • Išleidimo metai: 2005
  • Formatas: 16x21, kieti viršeliai
  • Knygos puslapių skaičius: 448
  • ISBN ar kodas: 9986058325

2020-09-30 2.49 InStock
Į krepšelį
Knygos "Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai" aprašymas

Kolektyvinėje monografijoje "Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai" kompleksiškai nagrinėjamos įvairios šiuolaikinio verslo tobulinimo galimybės, atskleidžiama požiūrių į verslo tobulinimo priemones įvairovė, parodomos perspektyvios vadybos ir ekonomikos tyrimų kryptys. Šia kolektyvine monografija yra ne tik apibendrinamos fakulteto mokslininkų idėjos, bet ir atskleidžiamos galimybės inicijuoti naujus mokslinio darbo bei studijų projektus, kartu tobulinant verslo, vadybos ir ekonomikos sričių mokslinę ir pedagoginę veiklą.


Monografija "Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai" skirta mokslo darbuotojams, doktorantams bei magistrantams.

Įvadas


Ši kolektyvinė monografija parengta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakultete, pažymint fakulteto veiklos dešimtmetį bei pristatant svarbiausias jame vykdomų mokslo darbų kryptis. Monografijos autoriai - pagrindiniai fakulteto pedagoginiai ir mokslo darbuotojai, aktyviai plėtojantys įvairius mokslinius tyrimus verslo, vadybos ir ekonomikos klausimais.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakultetas neseniai įžengė į antrąjį savo veiklos dešimtmetį. Susikūręs 1993 metais šis fakultetas per pastaruosius dešimt metų tapo svarbiu ir sėkmingai veikiančiu vadybos ir ekonomikos mokslo ir studijų centru, reikšmingu plėtojant šalies ūkį ir rengiant aukštos kvalifikacijos vadybos ir verslo administravimo specialistus.

Šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakultete plėtojamos įvairialypės bakalaurų, magistrų bei doktorantų studijos. Ypatingu populiarumu pasižymi Verslo vadybos bei Įstaigų vadybos bakalaurų, Verslo vadybos bei Inžinerinės ekonomikos ir vadybos magistrų studijų programos. Studijuojantieji pagal šias programas turi galimybių pasirinkti įvairias studijų pakraipas bei specializacijas. Jų panorama yra labai plati ir reprezentuoja šiuolaikinėje verslo ir vadybos praktikoje kylančių poreikių įvairovę- fakulteto auklėtiniai specializuojasi įvairiose marketingo ir tarptautinio verslo, gamybos vadybos bei inovacinės veiklos, finansų ir verslo projektavimo, personalo vadybos bei informacinių technologijų taikymo srityse.

Svarbus fakulteto veiklos kokybės rodiklis tas, kad per visą fakulteto gyvavimo laikotarpį jame sėkmingai veikia socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo bei ekonomikos krypčių doktorantūra. Be to, fakultete sukauptas mokslinis potencialas leido Vilniaus Gedimino technikos universitetui įgyti šių mokslo krypčių habilitacijos teisę. Doktorantūros ir habilitacijos teisė leido sudaryti sąlygas fakultete parengti daug mokslų daktarų bei habilituotų daktarų: socialinių mokslų vadybos ir administravimo krypties daktaro disertacijas apsigynė 42 (iš jų 21 užsienietis), ekonomikos krypties daktaro disertacijas - 23 mokslininkai, vadybos ir administravimo krypties habilituoto daktaro disertacijas - 7 (iš jų 2 užsieniečiai) mokslininkai, ekonomikos krypties - 2 mokslininkai.

Fakultetas pasiekė reikšmingų rezultatų ne tik rengdamas vadybos ir ekonomikos specialistus bei ugdydamas socialinių mokslų mokslininkus. Vadybos ir ekonomikos studijos ir tyrimai svarbūs įvairių sričių inžinieriams ir kitiems specialistams, rengiamiems kituose Vilniaus Gedimino technikos universiteto fakultetuose bei institutuose. Visi technikos profesijų specialistai, ugdomi Vilniaus Gedimino technikos universitete, studijuoja nemažai vadybos ir ekonomikos dalykų, kuriuos dėsto Verslo vadybos fakulteto pedagoginiai ir mokslo darbuotojai.

Svarbus fakulteto sėkmės veiksnys - aktyvi mokslinė veikla, apimanti įvairias šiuolaikinio verslo, vadybos ir ekonomikos mokslo kryptis. Fakultete plėtojami tyrimai yra tiesiogiai siejami su studijomis, todėl apie tyrimų įvairovę bei prioritetus galima spręsti iš susiklosčiusios fakultete veikiančių vadybos ir ekonomikos katedrų struktūros. Šiuo metu fakultete veikia tokios profilinės katedros, kaip Įmonių ekonomikos ir vadybos (vedėjas prof. habil. dr. R. Gi-nevičius), Finansų (vedėjas prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas), Taiptautinės ekonomikos ir vadybos (vedėjas prof. habil. dr. B. Melnikas), Socialinės ekonomikos ir vadybos (vedėjas prof. habil. dr. J. Bivainis), Verslo technologijų (vedėjas prof. habil. dr. N. Paliulis). Beje, fakulteto katedrų specializaciją lemia visų pirma jų atliekamų tyrimų prioritetai, skatinantys jų gebėjimus kokybiškai plėtoti atitinkamo profilio studijas.

Fakulteto veiklos dešimtmečiui pažymėti parengta kolektyvinė monografija atspindi svarbiausias šiuo metu fakulteto mokslininkų plėtojamų tyrimų kryptis. Šie tyrimai skirti šiuolaikiniam verslui tobulinti ir yra orientuoti į pastaruoju metu globalizacijos bei verslo internacionalizavimo, žinių visuomenės raidos bei Europos integracijos plėtros aplinkybėmis išryškėjusius verslo tobulinimo prioritetus. Fakulteto mokslininkų tiek jau atliktų, tiek ir šiuo metu atliekamų tyrimų medžiagos apibendrinimas kolektyvinėje monografijoje ne tik leidžia suvokti fakulteto darbuotojų mokslinių interesų kryptingumą bei pristatyti tyrimų rezultatus, bet ir gerokai rimčiau įsigilinti į šiuolaikinio verslo tobulinimo teorines bei praktines problemas ir jų sprendimo galimybes.

Kolektyvinėje monografijoje kompleksiškai nagrinėjamos įvairios šiuolaikinio verslo tobulinimo galimybės, atskleidžiama požiūrių į verslo tobulinimo priemones įvairovė, parodomos perspektyvios vadybos ir ekonomikos tyrimų kryptys. Šia kolektyvine monografija yra ne tik apibendrinamos fakulteto mokslininkų idėjos, bet ir atskleidžiamos galimybės inicijuoti naujus mokslinio darbo bei studijų projektus, kartu tobulinant verslo, vadybos ir ekonomikos sričių moksliną ir pedagoginę veiklą.

Kolektyvinės monografijos medžiaga išdėstyta trijose dalyse. Kiekviena monografijos dalis yra skirta tam tikrai šiuolaikinio verslo tobulinimo prioritetų grupei.

Pirmoje monografijos dalyje nagrinėjami įmonių veiklos tobulinimo šiuolaikinėmis sąlygomis klausimai. Daugiausia dėmesio teikiama tokiems įmonių veiklos klausimams, kaip įmonių veiklos apimamų rinkli įvertinimas bei jų koncentracijos matavimas, įmonių restruktūrizavimas bei restruktūrizavimo programų valdymas, įmonių bei kitų organizacijų pertvarkos ypatumai informacinių technologijų paplitimo sąlygomis globalizacijos aplinkoje. Šių klausimų, skirtų įmonių veiklai tobulinti, aptarimas leidžia plačiau ir giliau suvokti šiuolaikinio verslo plėtojimo įmonių lygmeniu perspektyvas.

Antroje monografijos dalyje nagrinėjami finansų valdymo neapibrėžties ir rizikos sąlygomis klausimai. Daugiausia dėmesio skiriama finansų analizės neapibrėžties sąlygomis ypatumams, regioninėms verslo rizikos informacinėms sistemoms, finansinių rodiklių prognozavimui. Šių klausimų aptarimas leidžia geriau suvokti šiuolaikines finansų bei jų valdymo problemas, šių problemų sprendimo priemonėmis tobulinti patį verslą.

Trečioje monografijos dalyje nagrinėjami esminių kokybinių pokyčių versle, inovacijų ir verslo sąlygų transformavimosi klausimai. Prioritetinis dėmesys teikiamas pastarojo dešimtmečio pokyčiams Centrinėje ir Rytų Europoje bei šių pokyčių poveikiams verslo sąlygoms vadinamosiose transformacijų šalyse. Pažymėti Europos Sąjungos plėtros ypatumai, atskleisti nacionalinių ekonominių sistemų specializacijos procesai, parodytos inovacijų skatinimo bei mokslo ir technologijų pažangos naujovės.

Monografijos struktūra iš esmės parodo svarbiausias Verslo vadybos fakultete vykdomų tyrimų kryptis.

Tyrimų rezultatai, išdėstyti šioje monografijoje, plačiai paskleisti kitose monografijos autorių publikacijose, pristatyti daugelyje tarptautinių mokslo konferencijų. Tyrimai šiuo metu plėtojami ir toliau: juos tęsia Verslo vadybos fakulteto katedrų kolektyvai, ypač jauni doktorantai, patys tyrimai įtraukiami į tarptautinius projektus, kuriuose dalyvauja fakulteto mokslininkai.

Kolektyvinė monografija yra ir savotiška fakulteto mokslininkų ataskaita apie svarbiausius pastarojo laikotarpio darbus, ir tolesnės mokslinės pedagoginės veiklos įdirbis.

Kolektyvinė monografija yra skirta ne tik plačiai akademinei bendruomenei bei pagal vadybinio ir ekonominio profilio programas studijuojantiems asmenims, bet ir verslo, vadybos ir ekonomikos specialistams praktikams.

Kolektyvinės monografijos bendraautoriai: prof. habil. dr. R. Ginevičius (1.1 poskyris), prof. habil. dr. J. Bivainis, dr. A. Tamošiūnas (1.2, 1.3 poskyriai), prof. habil. dr. N. Paliulis, doc. dr. A. Pabedinskaitė (1.4 poskyris), prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas (2.1-2.4 poskyriai), prof. habil. dr. A. V. Rutkauskas, doc. dr. A. Pabedinskaitė, doc. dr. L. Šečkutė (2.5 poskyris), doc. dr. A. Pabedinskaitė, doc. dr. L. Šečkutė (2.6 poskyris), prof. habil. dr. B. Melnikas (Įvadas, 3.1, 3.2 poskyriai), prof. habil. dr. A. J. Staškevičius (3.3 poskyris).

Autoriai labai dėkingi monografijos recenzentams prof. habil. dr. A. Mar-činskui (Vilniaus universitetas), prof. habil. dr. O. G. Rakauskienei (Lietuvos teisės universitetas), prof. habil. dr. F. Peldschus (Leipcigo aukštoji technikos, ekonomikos ir kultūros mokykla, Vokietija).

Parašykite atsiliepimą apie "Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai"

Būtina įvertinti prekę

Žanras: Kitos studijos

R. Ginevičius, J. Bivainis, B. Melnikas, N. Paliulis, A. V. Rutkauskas, A. J. Staškevičius, A. Pabedinskaitė, L. Šečkutė, A. Tamošiūnas parengė įdomią ir tikrai naudingą knygą Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai, kurią įsigyti internetu greita ir paprasta. Vos keli mygtuko spustelėjimai, operatyvus pristatymas ir, greičiausiai, jau kitą dieną galėsite mėgautis motyvuojančiu kūriniu. 

Šiuolaikiniame pasaulyje knygas pirkti itin lengva. Online knygyne pirkėjų visada laukia išsami ledinio informacijos santrauka, kurioje pateikiame knygos Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai aprašymą, nurodome autorių, kūrinio vertėją, puslapių skaičių ar literatūrinį žanrą. Viena ko negalime – atskleisti visų turinio detalių ar perskaityti knygos Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai už jus. Tačiau visada pasiūlysime geras knygų kainas, karštas leidyklų akcijas ir nuolaidas, kurių dėka naudingus kūrinius įsigysite pigiau. 

Perskaitėte knygą Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai? Kviečiame interneto knygyne palikti savo nuomonę, R. Ginevičius, J. Bivainis, B. Melnikas, N. Paliulis, A. V. Rutkauskas, A. J. Staškevičius, A. Pabedinskaitė, L. Šečkutė, A. Tamošiūnas tikrai to vertas. Skaitytojų atsiliepimai, kuriuos rasite šalia daugelio knygų aprašymų, padeda rinktis ir apsispręsti kitiems pirkėjams. 


Dažniausiai su "Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai" perkama kartu