0
Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m.
14.99 InStock

Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m.

5.0
(1 įvertinimai)
14,99 €
  • Pristatysime: per 3-6 darbo dienas*
2019-08-07

Informacija

Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m.

  • Leidėjas: Lietuvos istorijos institutas
  • Išleidimo metai: 2014
  • Formatas: 18x25, kieti viršeliai
  • Puslapių skaičius: 608
  • ISBN ar kodas: 9789955847885

14.99 In stock
Į krepšelį
Aprašymas

Monografijoje "Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m." nagrinėjami beveik netyrinėti, plačiajai visuomenei menkai žinomi sovietinių (raudonųjų) partizanų veiklos Lietuvoje 1941-1944 m. istorijos klausimai. Iki Nepriklausomybės atkūrimo sovietinis „partizaninis judėjimas“ buvo sureikšminamas, mitologizuojamas ir sakralizuojamas, jo istorija nušviečiama tendencingai, politizuotai, iškraipant sudėtingos ir prieštaringos karo ir nacistinės Vokietijos okupacijos laikotarpio Lietuvoje istorinės tikrovės realijas.

Remiantis pirminiais archyviniais šaltiniais knygoje stengiamasi objektyviai atspindėti daugelį sovietinių partizanų veiklos Lietuvos istorijos klausimų: turėjusio lemiamą poveikį jos raidai išorės veiksnį (sovietinių institucijų, pirmiausia SSKP, organizacinis ir kontroliuojantis vaidmuo, svarbiausių organizatorių ir vykdytojų (A. Sniečkaus ir kitų) veikla, materialinis karinis aprūpinimas, propagandinio (psichologinio) poveikio priemonės, skverbimasis per fronto liniją ir pan.): jų veiklos sąlygas Lietuvoje, čia sukurtas organizacines struktūras, jų paplitimą ir skaičių, sovietinio pasipriešinimo dalyvių šaltinius, jų tautinę sudėtį; svarbiausias karinio ir politinio pobūdžio veiklos sritis; santykius su kitais Lietuvoje veikusiais (nacionaliniais lietuvių ir lenkų) pogrindžiais.

Daug dėmesio skiriama represinei (teroristinei) sovietinių partizanų veiklai, jų vykdomoms kaimų deginimo akcijoms ir kt.


Sovietinių partizanų veikla nebuvo lietuvių tautos kovos dėl valstybingumo, laisvės, socialinės pažangos sudėties dalis. Objektyviai jie veikė kaip SSRS okupacinio režimo atstovai ir gynėjai, rengę sąlygas legitimizuoti ir įtvirtinti šį režimą pokario Lietuvoje.

Knyga "Sovietiniai partizanai Lietuvoje 1941-1944 m." gali būti iššūkis visuomenės mitologizuotai (idealizuotai) istorinei sąmonei. Autorius tikisi, kad ji padės užpildyti sovietmečiu atsiradusias kolektyvinės atminties spragas ir deformacija, paskatins visuomenės toleranciją.

Turinys

TURINYS


ĮVADAS  7


I. SOVIETINIO POGRINDŽIO ORGANIZACINIŲ STRUKTŪRŲ IR VEIKLOS UŽUOMAZGOS LIETUVOJE 1941-1942 M.

1. NKVD-NKGB žvalgybinės diversinės grupės Lietuvoje 1941 m. 29

2. Sovietinio aktyvo likimas Lietuvoje. Bandymas kurti sovietinio pasipriešinimo grupes  43

3. Lietuvos SSR vadovybės veikla sovietų užfrontėje organizuojant ginkluotą pogrindį Lietuvoje. Partizaninių grupių rengimas ir siuntimas  67

4. Iš sovietinės užfrontės atsiųstų grupių veikla 96


II. SOVIETINIO GINKLUOTO POGRINDŽIO LIETUVOJE ORGANIZAVIMAS 1942 M. PABAIGOJE-1944 M. LEMIAMAS SOVIETŲ UŽNUGARIO VEIKSNYS

1. Lietuvos partizaninio judėjimo štabo (LPJŠ) Maskvoje steigimas. Tiekimo ir ryšio per fronto liniją sukūrimas  111

2. Vadovaujančių centrų kūrimas vokiečių okupuotoje teritorijoje (Baltarusijoje ir Lietuvoje). Sovietinio pogrindžio vadovų M. Šumausko ir G. Zimano santykiai  119

3. Partizaninio karo organizatorių, ginkluotės, materialinio aprūpinimo priemonių siuntimas   158


III. SOVIETINIO GINKLUOTO POGRINDŽIO VEIKLA LIETUVOJE 1943-1944 M.

1. Veiklos sąlygų pokyčiai. Organizacinės ginkluoto pogrindžio struktūros, jų paplitimas ir skaičius. Bendrieji veiklos klausimai  185

2. Diversinė veikla 254

3. Agitacija ir propaganda lietuviškose karinėse (policinėse) formuotėse 283

4. Sovietinio ginkluoto pogrindžio santykiai su nacionaliniu lietuvių pogrindžiu  321

5. Sovietų ir lenkų pogrindis Lietuvoje: sąjungininkai ir nesutaikomi priešai 352

6.   Teroristiniai veiklos aspektai. Metropolito Sergijaus nužudymo mįslė  374


IV. KONFLIKTAS SU LIETUVOS VALSTIETIJA

1. Ginkluotos vietinės savisaugos (savigynos) kūrimas ir paplitimas Lietuvoje 393

2. Sovietinių partizanų ginkluota kova su apsiginklavusiais kaimais Pietryčių Lietuvoje  432

Daržininkų kaimo užpuolimas 432

Dargužiu kaimo nuginklavimas 443

Kruvinas konfliktas 1943 m. Kūčių vakarą Derionyse ir Babrauninkuose   452

Žudynės Kaniūkuose  464

Bakaloriškių sunaikinimas 494

Keršto akcija Musteikoje   511

Kiti sovietinių partizanų ir kaimų savisaugos ginkluoti konfliktai Pietryčių Lietuvoje 515


V. GRĮŽIMAS Į LEGALŲ GYVENIMĄ. SOVIETINIŲ PARTIZANŲ ĮAMŽINIMAS: PROPAGANDINIAI ASPEKTAI  523


IŠVADOS   543


SANTRUMPOS 551

ŠALTINIAI IR LITERATŪRA  553

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ  565

VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ 582

ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS 594

SOVIET PARTISANS IN LITHUANIA 1941-1944. Summary 5972019-08-07

Parašykite atsiliepimą apie prekę!

Būtina įvertinti prekę

Dažniausiai perkama kartu