0
Nemokamas pristatymas į paštomatus Lietuvoje nuo 15 €

Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas

  • Nuolaida knygai -78%
Kaina internetu: 1,59 €
Kaina knygyne: 6,99 €*
Sutaupote: 5.40 € (78%)
  • Pristatysime: per 12-48 val.*
Knygą turime sandėlyje

Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas


2021-04-30 1.59 InStock
Į krepšelį
Knygos "Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas" aprašymas

Knygoje "Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas" nagrinėjamas efektyviausių investicinių statybos ir rekonstrukcijos projektų variantų nustatymas, taikant daugiatikslės selektonovacijos bei matematinio modeliavimo metodus, leidžiančius kompleksiškai įvertinti ekonominius, socialinius, teisinius, infrastruktūrinius, techninius, technologinius aspektus. Pagrindinis darbo tikslas – sukurti teoriją ir jos pagrindu sprendimų paramos sistemą statybos bei rekonstrukcijos investicijų efektyvumui didinti taikant daugiatikslės selektonovacijos bei matematinio modeliavimo metodus.


Autoriai aprašo daugiakriterinių sprendimų paramos investicinių projektų sistemas ir jų praktinio taikymo būdus. Pateikiama keletas praktinių uždavinių sprendimų ir sukurta aprašytus metodus ir būdus realizuojanti sprendimų paramos sistema.


Leidinys "Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas" skiriamas mokslo darbuotojams, inžinieriams technologams, vadybininkams, doktorantams ir magistrantams, besidomintiems technnologijos projektavimu ir objektų statybos vadyba.

ĮVADAS


Statybos investicijos turi gyvybiškai svarbią reikšmę. Būtent investicijos apibrėžia statybų plėtros potencialą ir išlaidų struktūrą ateičiai. Įmonės sėkmė glaudžiai susijusi su investicine veikla, nes investicijoms reikia sąnaudų ir kartu jos susijusios su dideliais finansiniais ištekliais. Efektyvus planavimas ir investicinės veiklos valdymas tampa ne tik reikšmingu, bet ir sudėtingu procesu, kai aplinka sparčiai plėtojasi ir dinamiškai kinta.

Investiciniai skaičiavimai tampa brangia įmonių valdymo priemone planuojant investicijas. Jie interpretuojami kaip investicinių sprendimų rengimo modelių suderinimas ir įvertinimas. Todėl investiciniams skaičiavimams taikomi ne tik metodai ir modeliai, grindžiami pajamų ir išlaidų tyrimais, bet ir daugiatikslių sprendimų metodai, įvertinant naudingumą. Toks požiūris į investicinius skaičiavimus yra tikslingas, kadangi investicijos dažnai daro tokią įtaką, kurios negalima išmatuoti piniginiais dydžiais. Investicinių skaičiavimų metodai ir modeliai jau seniai gvildenami ekonominėje literatūroje. Daug diskusijų jie sukėlė septintajame ir aštuntajame XX a. dešimtmečiuose. Tuo pat metu šių ekonominių žinių sfera buvo papildyta tokiomis koncepcijomis, kaip:

- naudingumo analizė įvertinant kelias tikslines funkcijas;

- sinchroninio planavimo investicijų gamybos ir finansiniai modeliai;

- investicinių skaičiavimų neapibrėžtumo veiksnius įvertinantys metodai (rizikos analizė ir sprendimų medžio metodas).

Norint nustatyti statybos investicijų efektyvumą, būtina kompleksiškai išanalizuoti jo nustatymo etapus.

Pradžioje reikia parinkti racionaliausią naujos statybos vietą arba nustatyti rekonstruojamų bei remontuojamų objektų vietos racionalumą. Toliau investiciniai variantai nagrinėjami remiantis daugiakriteriniais metodais. Pagal parinktą variantą projektuojamas pastatas, turintis efektyvų architektūrinį konstrukcinį sprendimą. Labai svarbus finansavimo metodų nustatymo etapas. Nuo jo dažnai priklauso galutinė statybos investicijų sėkmė. Parinkto varianto patikimumo nustatymo problemą sprendžia visi investuotojai.

Kiekvienu minėtu etapu būtina taikyti tam tikrą matematinį modelį. Tai gali būti kiekybiniais matavimais pagrįsti metodai; kokybiniais pradiniais matavimais pagrįsti metodai; lyginamosios preferencijos metodai, verbalinės analizės sprendimų priėmimo metodai.

Dėl įvairių priežasčių jie turi būti modifikuoti arba naudojant geriausias metodo klasės savybes, reikia sukurti specializuotus statybos investicijų efektyvumo nustatymo metodus.

Nereikia pamiršti matematinio modeliavimo metodų, kuriais gali būti nustatomos arba prognozuojamos efektyvumo rodiklių reikšmės. Matematiniais modeliais galima apibrėžti investicijų riziką. Kita vertus, klasikiniai matematiniai modeliai sunkiai taikomi dėl to, kad efektyvumo rodikliai nustatomi nepakankamai tiksliai. Statybos investiciniuose projektuose kai kurių rodiklių tikslumas gali svyruoti 15-50 %. Todėl tuos matematinio modeliavimo principus, kuriuos norima taikyti statybos investicijų efektyvumui nustatyti, reikia modifikuoti.

Ekonominėje literatūroje nėra vieningos nuomonės dėl bendro kiekvienos investicinio projekto stadijos bei viso investicinio projekto vertinimo. Dauguma autorių, teisingai laikydami investicijų ekonominį rezultatą dominuojančiu, kitus socialinius, ekologinius ir techninius efektyvumo rodiklius vertina atskirai vienus nuo kitų ir jų neįtraukia į apibendrinamąją investicijų vertinimo rodiklių sistemą. Šie autoriai mano, kad kai kurių efektyvumo rodiklių ryšiai nėra svarbūs, pasireiškiantys nepaisant ekonominių rezultatų, ir yra tik vienos priežasties pasekmė, pavyzdžiui, mokslinė techninė veikla yra mokslinio techninio lygio pasekmė. Iš tiesų, jeigu sudarytume investicinio projekto efektyvumo rodiklių sistemą, susidedančią iš visų rodiklių, nusakančių, kuo investicinis projektas skiriasi nuo kitų, tai socialiniai, techniniai ir kiti rodikliai, būdami sudedamąja efektyvumo rodiklių sistemos dalimi, gali pasireikšti kaip atskiri efektyvumo rodikliai, reikalingi techninei ekonominei investicijų analizei.

Šiame darbe nagrinėjami visi išvardyti klausimai bei problemos. Pasiūlytas sukurtų specializuotų metodų kompleksas statybos investicijų efektyvumui nustatyti įvairiomis išorinėmis sąlygomis.

Turinys


ĮVADAS / 5

1. / INVESTICIJŲ EFEKTYVUMO NUSTATYMO MODELIAI  / 7

1.1. / Variantų racionalumo nustatymas turint vieną tikslinę funkciją / 7

1.1.1. / Statiniai modeliai / 7

1.1.2. / Dinaminiai modeliai / 11

1.2. / Investicinių variantų racionalumo nustatymas turint kelias tikslines funkcijas.... 16

1.3. / Sprendimų priėmimo metodų savybės daugiakriteriniuose uždaviniuose  / 21

1.3.1. / Kiekybiniais matavimais pagrįsti metodai / 23

1.3.2. / Kokybiniais pradiniais matavimais pagrįsti metodai / 24

1.3.3. / Lyginamosios preferencijos metodai / 25

1.3.4. / Ypatinga sprendimo priėmimo uždavinių grupė: nestruktūrizuotos problemos su kiekybiniais kintamaisiais / 27

1.3.5. / Verbalinės analizės sprendimų priėmimo metodai / 29

1.3.6. / Įvertinimų ir klasifikacijos verbalinės analizės metodai / 32

 

2. / STATYBOS INVESTICIJŲ KLASIFIKACIJA / 35

2.1. Statybos investicinių projektų klasifikacija / 35

2.2 Uždavinių klasifikacija, nustatant statybos investicijos efektyvumą / 36

2.3. Investicijų finansavimo būdų klasifikacija / 37

3. / KIEKYBINIS DAUGIAKRITERINIS METODAS MKDM1 / 47

 

3.1. / Selektonovacijos metodų komplekso formavimas / 47

3.2. / Efektyvumo rodiklių reikšmingumų nustatymas porinio lyginimo metodu / 49

3.3. / Objektyvių ir integruotų rodiklių reikšmingumų nustatymo metodai / 54

3.4. / Variantų racionalumo nustatymas LINMAP metodu  / 61

3.5. / Variantų racionalumo nustatymas artumo idealiajam taškui metodu / 63

3.6. / Variantų racionalumo nustatymas paprastuoju sudedamuoju svėrimo (SAW) metodu  / 66

3.7. / Daugiakriterinis vertinimas Borda, Copeland ir vidurkio metodais / 67

3.8. / Selektonovacijos kartotinis taikymo uždavinys / 68

 

4. / INVESTICINIO PROJEKTO ETAPŲ EFEKTYVUMO NUSTATYMAS / 71

4.1. / Komercinių objektų statybos vietos parinkimo vertinimas / 71

4.2. / Daugiakriterinių sprendimų sintezė, parenkant racionalius pastatų

konstrukcinius.technologinius,organizacinius variantus / 79

4.3. / Finansavimo metodų nustatymas  / 91

 

5. / INVESTICINIŲ PROJEKTŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS VERBALINIAIS METODAIS / 101

5.1. / Lyginamasis kiekybinių ir verbalinės analizės sprendimų apribojimų bei galimybių tyrimas / 101

5.2. / Investicinių statybos projektų verbalinės analizės sprendimų metodas / 106

5.3. / Alternatyvų lyginimo metodas (SNOD), pagrįstas normuotų sutvarkytų skirtumų skalės sudarymu / 108

5.4. / Verbalinė investicinės rizikos analizė / 114

 

6. / LOŠIMŲ TEORIJOS METODŲ TAIKYMAS RACIONALIOMS INVESTICIJOMS STATYBOJE TIRTI  / 121

6.1. / Racionalių sprendimų statyboje parinkimo uždavinių klasifikavimas / 121

6.2. / Metodo LEVI 3.0 struktūra ir taikomos uždavinių sprendimo metodikos / 123

6.3. / Normalizavimo būdų jautrumo nustatymas / 124

6.4. / Optimalių strategijų apskaičiavimas / 128

6.5. / Daugiakriterinė lošimų teorijos baudos taškų metodika / 131

 

7. / MATEMATINIO MODELIAVIMO METODAS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMUI NUSTATYTI / 134

7.1. / Lietuvos investicinės situacijos analizė  / 134

7.2. / Vilniaus miesto biurų remonto, pradinio pirkimo bei pardavimo kainų analizė / 138

7.3. / Pagrindiniai matematinio modeliavimo metodo principai / 140

7.4. / Vilniaus miesto biurų remonto, pradinio pirkimo bei pardavimo matematinis modelis / 144

7.5. / Įvairių lygių investicijų rizikos zonų biurų patalpoms nustatymo modeliai / 145

 

8. / INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SISTEMOTECHNINIO ĮVERTINIMO SISTEMA / 151

8.1. / Reikalavimų kuriamai sistemai analizė / 151

8.2. / Kompiuterinė daugiakriterinio vertinimo VVinDeterminator (MKDM1) programa / 153

8.3. / Programos Levi 3.0 taikymas / 156

8.4. / Investicijų efektyvumo vertinimas verbaliniu metodu / 165

8.4.1. SIP (Var. 1 ir Var. 2) valdymo nagrinėjimas taikant SNOD metodą / 167

8.5. / Statybos investicinių projektų rizikos nustatymas ir įvertinimas verbaliniu metodu / 180

8.5.1.Klasifikatoriaus sudarymo eiga / 185

8.5.2 Klasifikacijos vykdymas programoje / 191

8.5.3.Uždavinio sprendimo analizė / 192

8.6. / Komercinių objektų statybos vietos parinkimo vertinimas

ELECTRE III metodu / 198

LITERATŪRA / 207

SUMMARY  / 220


Parašykite atsiliepimą apie "Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas"

Būtina įvertinti prekę

Žanras: Statyba. Architektūra

L. Ustinovičius, E.K. Zavadskas parengė įdomią ir tikrai naudingą knygą Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas, kurią įsigyti internetu greita ir paprasta. Vos keli mygtuko spustelėjimai, operatyvus pristatymas ir, greičiausiai, jau kitą dieną galėsite mėgautis motyvuojančiu kūriniu. 

Šiuolaikiniame pasaulyje knygas pirkti itin lengva. Online knygyne pirkėjų visada laukia išsami ledinio informacijos santrauka, kurioje pateikiame knygos Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas aprašymą, nurodome autorių, kūrinio vertėją, puslapių skaičių ar literatūrinį žanrą. Viena ko negalime – atskleisti visų turinio detalių ar perskaityti knygos Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas už jus. Tačiau visada pasiūlysime geras knygų kainas, karštas leidyklų akcijas ir nuolaidas, kurių dėka naudingus kūrinius įsigysite pigiau. 

Perskaitėte knygą Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas? Kviečiame interneto knygyne palikti savo nuomonę, L. Ustinovičius, E.K. Zavadskas tikrai to vertas. Skaitytojų atsiliepimai, kuriuos rasite šalia daugelio knygų aprašymų, padeda rinktis ir apsispręsti kitiems pirkėjams. 


Dažnai su "Statybos investicijų efektyvumo sistemotechninis įvertinimas" perkama kartu