0

Paulius Širvys

Paulius Širvys (1920 m. rugsėjo 6 d. Padustėlis, Dusetų valsčius –
1979 m. kovo 27 d. Vilnius) – Lietuvos poetas, žurnalistas, redaktorius.


Vaikystė buvo sudėtinga. Lankė mokyklas Dusetose ir Aleksandravėlėje
(Rokiškio raj.). Ganė gyvulius. Mirus tėvams jiedu su broliu glaudėsi pas
gimines, vėliau augo vaikų namuose.


Nuo 1940 metų lankė Vilniaus pėstininkų karo mokyklą. Kovojo Raudonojoje
armijoje. Du sykius pabėgo iš belaisvių mirties stovyklos prie Minsko. Buvo
išvežtas į Vokietiją darbams, iš kur taip pat pabėgo. 1945 m. iš kariuomenės
buvo paleistas.


Vėliau dirbo įvairių laikraščių redakcijose, kol neištvėręs cenzūros viską
metė.


1952 metais vedė Birutę Bliekatę, santuoka truko devynerius metus. Užaugino
dukterį Dangę Širvytę. Šiuo metu duktė gyvena Amerikoje su vyru juvelyru Aleksu
Šepkumi, o anūkė Evelina su šeima - Vokietijoje. Taip pat svetimoje šalyje auga
ir poeto proanūkis Mantas, ypač panašus į savo garsųjį prosenelį.


1957 m.

Paulius Širvys knygos


Aš beržas | Paulius Širvys

Šiuo metu neparduodama

Tiesiu toliams rankas | Paulius Širvys

Šiuo metu neparduodama


Maskvoje baigė Aukštuosius literatūros kursus.


Poetas daugiausia rašė naktimis, nes po baisumų patirtų kare kankino
nemiga. Parašė tik apie 100 eilėraščių. Daugiausia kūrė lyrinius eilėraščius.
Dažnai sutinkami karo buities motyvai, taip pat kaimo, vaikystės prisiminimai.