0

Romualdas Dulskis

Romualdas Dulskis - profesorius, habilituotas (hp) teologijos mokslų daktaras, kunigas, mąstytojas, religijotyrininkas, ekumenistas. Ilgametis Europos katalikų teologų draugijos Kuratoriumo narys ir Europos katalikų teologijos draugijos Lietuvos sekcijos prezidentas. Lenkijos dvasingumo teologijos draugijos narys.

Romualdas Dulskis knygosKrokuvos nacionalinio mokslo centro ekspertas.


Daugiau nei šešiasdešimties mokslinių straipsnių (lietuvių, anglų, vokiečių, lenkų, kroatų kalbomis), taip pat septynių knygų autorius. Skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Airijoje, Indijoje, Kinijoje, Korėjoje, Taivane, Japonijoje ir Lietuvoje.


Moksliniai interesai: ekumenizmas, Rytų ir Vakarų krikščionybės dvasingumo teologija, pašaukimų teologija, religijų dialogas, sinologija, hagiografija, menotyra.