0

Vytautas Usonis

Vytautas Usonis (g. 1950 m. balandžio 6 d., Vilnius, Lietuva) – profesorius, gydytojas-pediatras, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Vaikų ligų klinikos vedėjas, VšĮ Vaikų ligoninės Santariškėse gydytojas.


1974 m.

Vytautas Usonis knygos


Vakcinos ir skiepijimas | Vytautas Usonis

Šiuo metu neparduodama


Vytautas Usonis su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, įgijo gydytojo-pediatro specialybę ir dirbo asistentu Vilniaus universiteto Infekcinių ligų katedroje. 1978 m. įstojo į aspirantūrą Maskvos medicinos institute, kur 1981 m. apgynė medicinos mokslų kandidato disertaciją. Tada prasidėjo ir jo akademinė karjera Vilniaus universitete.


1990 m. jis apgynė daktaro disertaciją, prilygintą habilituoto daktaro laipsniui. Universitete jam 1988 m. suteiktas docento, o po trijų metų – ir profesoriaus vardas. Frankfurte prie Maino, Prancūzijoje ir kitur stažavęsis mokslininkas nuotoliniu būdu dėsto Oksfordo universitete ir priklauso ne vienai tarptautinei gydytojų draugijai.


Profesoriaus tyrimų kryptis susijusi su vaikų infekcinėmis ligomis ir imunoprofilaktika. Jo bibliografijoje – per šimtą straipsnių ir publikacijų. Vytautas Usonis priklauso įvairiems tarptautiniams komitetams, medicinos žurnalų redakcinėms kolegijoms, recenzuoja kolegų mokslinius darbus. Skaitydamas paskaitas ir rengdamas pranešimus konferencijose aplankė ne vieną Europos, Amerikos ir Azijos šalį.


Šiandien Vytautą Usonį galima išgirsti įvairiose žiniasklaidos priemonėse, kur jis dalinasi įžvalgomis vaikų ligų ir imunologijos klausimais, komentuoja opiausias visuomenės sveikatos problemas.


Profesoriaus Vytauto Usonio knyga „Vakcinos ir skiepijimas“ supažindina skaitytojus su imunoprofilaktikos raida Lietuvoje, teoriniais imuninės sistemos ir skiepijimo pagrindais. Monografijoje remiantis įrodymais aiškinama skiepų problematika, tad ji įdomi ne tik gydytojams, slaugytojams ir kitiems medicinos srities darbuotojams, bet ir kiekvienam, besidominčiam šia tema.