0

Lietuvos nacionalinis muziejus

Lietuvos nacionalinis muziejus savo turimų eksponatų gausa ir įvairove yra turtingiausias visoje šalyje.Skaičiuojama, kad šiuo metu muziejaus saugo daugiau nei pusantro milijono eksponatų.Visuomenei jie pristatomi nuolatinėse ekspozicijose, skirtingos tematikos parodose, didelė jų dalis pristatoma ir muziejaus leidiniuose.
Leidybos tradicijas Lietuvos nacionalinis muziejus puoselėja jau ilgą laiką.Svarbiausia šiandienos muziejaus leidybinio darbo dalis – mokslinės ir informacinės medžiagos apie kaupiamus rinkinius publikavimas, parodų katalogų rengimas.
Su mokslinių tyrimų medžiaga visuomenė supažindinama tęstiniuose muziejaus leidiniuose – „Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka“ ir „Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo“.

Lietuvos nacionalinis muziejus knygos

  1. 1
  2. 2
  3. 3

ICOM Muziejų etikos kodeksas |
Nuolaida knygai -22%
2,99 €
3,79 € *
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Muziejaus turimi rinkiniai, taip pat parodose rodyti eksponatai pristatomi įvairios tematikos serijiniuose leidiniuose: „Istorija ir dailininkas“, „Muziejus ir kolekcininkas“, „Tradicija ir dabartis“, „Lietuvos fotografijos istorija“.
Leidžiamuose dviejuose metraščiuose – „Etnografija“ ir „Numizmatika“ – publikuojami ne tik muziejaus darbuotojų parengti tekstai, bet ir kituose šalies muziejuose, švietimo įstaigose dirbančių specialistų ir tyrinėtojų darbai.
Turėdamas turtingiausią eksponatų kolekciją Lietuvos nacionalinis muziejus savo lankytojams ir visuomenei siūlo aukštos poligrafinės kokybės, išliekamąją vertę turinčius, temų įvairove pasižyminčius leidinius.