Tik šiandien! -5% extra nuolaida su kodu: PIGU (nuolaidos sumuojasi)

Nemokamas pristatymas į paštomatus visoje Lietuvoje nuo 20 € *

Duomenų apsauga

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas - UAB „Patogu pirkti“, juridinio asmens kodas 125857991, PVM mokėtojo kodas LT258579917, buveinės adresas: Kalvarijų g. 143, LT-08352 Vilnius.
1.2. Patogupirkti.lt - knygynas internete, esantis adresu Patogupirkti.lt.
1.3. Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Patogupirkti.lt, taip pat juridinis asmuo, kuris pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai interneto knygyne Patogupirkti.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Patogupirkti.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas ir skelbiamas.
1.5. Paskyra - Pirkėjo registravimosi Patogupirkti.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita.
1.6. Patogupirkti.lt paskyros - tai Patogupirkti.lt paskyros Facebook, Instagram ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Patogupirkti.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.
1.7. Paslaugos - visos Patogupirkti.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.
1.8. Slapukas - tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Patogupirkti.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
1.9. Slaptažodis - Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Patogupirkti.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
1.10. Naršyklė - yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje, kompiuteryje ar mobiliame įrenginyje.
1.11. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.12. Asmens duomenų valdytojas - Patogupirkti.lt.
1.13. Privatumo politika - šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Patogupirkti.lt.
1.14. Duomenų apsaugos pareigūnas - už Patogupirkti.lt klientų asmens duomenų apsaugą atsakingas darbuotojas. Patogupirkti.lt Duomenų apsaugos pareigūnas yra pardavimų ir rinkodaros vadovas Giedrius Milašiūnas, el. pašto adresas: [email protected].
1.15. IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
1.16. Taisyklės - patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo knygyno internete Patogupirkti.lt taisyklės“.
1.17. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta el. paštu, telefonu, internete arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Patogupirkti.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui perkant prekes ir/ar naudojantis Patogupirkti.lt siūlomomis Paslaugomis.
2.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Patogupirkti.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Patogupirkti.lt Paskyroms.
2.3. Su Patogupirkti.lt Privatumo politika Pirkėjas gali susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu naršant Patogupirkti.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Patogupirkti.lt ir/ar Patogupirkti.lt priklausančiose paskyrose. Pirkėjui prisijungus ar naudojantis Patogupirkti.lt teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama svetainėje www.patogupirkti.lt.
2.4. Pardavėjas yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (duomenų valdytojo identifikavimo kodas P2546).
2.5. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad Patogupirkti.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
2.6. Pirkėjas gali atlikti pirkimo Patogupirkti.lt veiksmus prisiregistravęs prie Patogupirkti.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
2.7. Asmenys, norintys registruotis Patogupirkti.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
    2.7.1.koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
    2.7.2. kreiptis į Patogupirkti.lt elektroninio pašto adresu [email protected] dėl Paskyros panaikinimo.
2.8. Patogupirkti.lt neprisiima atsakomybės dėl interneto tinklapyje www.patogupirkti.lt paskelbtų skaitytojų atsiliepimų turinio. 

3. Asmens duomenų saugojimo ir naudojimo tvarka

3.1. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas būtų tvarkomi Patogupirkti.lt  siekiant įvykdyti užsakymą. Patogupirkti.lt suteikia Pirkėjui teisę registruotis Patogupirkti.lt ir pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir pirkimo istorija Patogupirkti.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais (teikti pasiūlymus el. paštu ir visuomeninės medijos kanalais). Patogupirkti.lt Pirkėjo asmens duomenys saugo:
3.1.1. Neregistruotam Pirkėjui 3 metus nuo duomenų surinkimo (užsakymo atlikimo).
3.1.2. Registruoto Pirkėjo asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvus veiksmas – tai: prisijungimas prie savo paskyros arba Patogupirkti.lt pasiūlymo el. paštu atidarymo, jei Pirkėjas yra išreiškęs sutikimą gauti pasiūlymus el. paštu.
3.2. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams interneto knygyne Patogupirkti.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė - trys kalendoriniai metai nuo paskutinio tokių duomenų pateikimo momento.
3.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.3.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
3.3.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas - Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
3.3.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais - Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 3.2. punkte įtvirtintą sąlygą bei Pardavėjo partneriams tenkinant įsipareigojimų laikytis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
3.3.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.3.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
3.4. Pirkėjas turi šias teises:
3.4.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
3.4.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
3.4.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu [email protected] reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
3.4.4. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 3.2. punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.5. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
3.6. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 1.4. punkte.
3.7. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
3.8. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Patogupirkti.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.
3.9. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Patogupirkti.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
3.10. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Patogupirkti.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą
3.11. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Patogupirkti.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
3.12. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Patogupirkti.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
3.13. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu: S. Kalvarijų g. 143, LT-08352 Vilnius, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu [email protected] iš Privatumo politikos 3.1. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.
3.14. Administruodamas Patogupirkti.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Duomenų apsaugos pareigūnas gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

4. Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas

4.1. Pirkėjas suteikia teisę Patogupirkti.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje.
4.2. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Patogupirkti.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Patogupirkti.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
4.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Patogupirkti.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Patogupirkti.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Patogupirkti.lt elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Patogupirkti.lt, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
4.4. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Patogupirkti.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi Patogupirkti.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš Patogupirkti.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi Patogupirkti.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  Patogupirkti.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
4.5. Jeigu patogupirkti.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
4.6. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Patogupirkti.lt elektroninio pašto adresu [email protected]

5. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

5.1. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės knygyno internete patogupirkti.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį ar mobilų įrenginį gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio Patogupirkti.lt knygyno internete lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, interneto knygyno Patogupirkti.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus pakeitęs savo naršyklės nustatymus.
5.2. Pirkėjas turi teisę sutikti ar nesutikti, kad jo kompiuteryje ar mobiliame įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Patogupirkti.lt Slapukai. Pirkėjo pirmo apsilankymo Patogupirkti.lt metu pateikiamas įspėjimas apie galimą Slapukų naudojimą, su kuriuo Pirkėjas gali sutikti arba naršyti toliau be sutikimo. Sutikimą įrašyti Patogupirkti.lt naudojamus Slapukus Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju bei naršant be sutikimo įrašyti Slapukus tam tikros internetinio knygyno Patogupirkti.lt funkcijos gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai.
5.3. Patogupirkti.lt naudojamų slapukų kategorijos:
5.3.1. Griežtai privalomi slapukai. Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pavyzdžiui., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu, įdėti prekę į krepšelį. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.
5.3.2. Analitiniai slapukai. Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.
5.3.3. Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Funkciniai slapukai taip pat įsimena jūsų padarytus pakeitimus, pvz., tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip pat kitais atvejais, pvz., kai žiūrite vaizdo įrašą ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.
5.3.4. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai. Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad jums būtų rodoma įdomesnė ir jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote, apsilankę svetainėje.
5.4. Patogupirkti.lt naudojami slapukai yra saugomi skirtingą laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įrašymo dienos.
5.5. Saugų pirkėjo duomenų perdavimą interneto knygyne patogupirkti.lt užtikrina įdiegtas SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. SSL sertifikatas apima perduodamų duomenų šifravimą ir iššifravimą, serverių autentifikavimą ir pranešimo vientisumo kontrolę.  Naudojant  SSL sertifikatą, pirkėjo naršyklės ir patogupirkti.lt serverio siunčiami duomenys yra šifruojami.
5.6. Pirkėjų Asmens duomenys yra saugomi Patogupirkti.lt serveryje, kuris nepasiekiamas per internetą. Serveris yra laikomas duomenų centre, į kurį gali patekti ribotas skaičius žmonių.
5.7. Internetinis knygynas patogupirkti.lt nekaupia pirkėjų prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar PayPal mokėjimo sistemos duomenis Jūs įvedate bankų ar PayPal puslapiuose, todėl Patogupirkti.lt ši informacija yra neprieinama.  

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės  23 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 2.3. punkte numatyta tvarka.