0

Egidijus Aleksandravičius

Egidijus Aleksandravičius yra Vytauto Didžiojo universiteto istorijos profesorius, vadovauja VDU
Lietuvių išeivijos institutui. Jis studijavo Vilniaus universitete,
įgijo daktaro laipsnį Lietuvos istorijos institute, apgynė habilitacijos
darbą – Vytauto Didžiojo Universiteto ir Lietuvos Istorijos institute.
Po 1990-jų metų tobulino savo amato įgūdžius Visconsino universitete
Madisone, JAV. Buvo vizituojančiu profesoriumi Illinois (Čikaga),
Helsinkio, Varšuvos universitetuose. Pastaruosius septynerius metus
dėsto Bolonijos universitete.Yra keliolikos istorijos ir publicistikos knygų autorius ir
bendraautorius. Platesnių publikos sluoksnių dėmesio sulaukė ir buvo
premijuotos jo knygos "Prieš aušrą. Jaunieji Simono Daukanto bičiuliai"
(1993) ir "Carų valdžioje" (kartu su Antanu Kulakausku), kurios lenkiškas
vertimas buvo įvertintas Varšuvos universiteto žurnalo Przegląd Wshodni
premija. Publicistikos knyga "Kas iškirto varnui akį?" buvo įvertinta
Lietuvos žurnalistų sąjungos Gedgaudo premija.

Šalia XIX a. Lietuvos kultūros ir pilietinės visuomenės istorijos
tyrinėja lietuvių išeivijos intelektualinę raidą po II Pasaulinio karo.
Yra parengęs keletą lietuvių diasporos mąstytojų raštų rinktinių.

Egidijus Aleksandravičius knygos


Tylos byla | Egidijus Aleksandravičius

Šiuo metu neparduodama