0

Tautosakos darbai T. 42 (XLII)

Šiuo metu neparduodama

Apsilankykite!
DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
Daugybė knygų 30-80% pigiau
Informacija

Tautosakos darbai T. 42 (XLII)


Šiuo metu neparduodama

Aprašymas

Tautosakos darbų 42 tomas pasižymi skelbiamų publikacijų įvairove [...] folloristikai, etnologijai, mitologijai ir etnomuzikologijai skirti teoriniai straipsniai sudėti net į keturis vis kitos tematikos skyrius.

Turinys

PRATARMĖ

FOREWORD

 

      KULTŪRINIO KRAŠTOVAIZDŽIO AKIRAČIAI | 

      HORIZONS OF THE CULTURAL LANDSCAPE

 

BRONĖ STUNDŽIENĖ

Empatiškoji kultūrinio kraštovaizdžio versija: folklorinis aspektas |

Emphatic Version of the Cultural Landscape: the Folkloric Aspect

Iš magiškosios švenčioniškių prisiminimų versmės (straipsnio priedą parengė BRONĖ STUNDŽIENĖ) |

From the magic Well of Recollections by People from Švenčionys (Supplement to the Article edited by BRONĖ STUNDŽIENĖ)

 

VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ

Mirusiųjų sapnavimas katalikiškuose tikėjimo patirčių ir liudijimų kontekstuose |

The Folkloric Dream Narratives against the Catholic Background of Religious Experiences and Testimonies

 

      TRADICINIO PASAULĖVAIZDŽIO ASPEKTAI FOLKLORE |

      ASPECTS OF THE TRADITIONAL WORLDVIEW IN FOLKLORE

 

RADVILĖ RACĖNAITĖ

Šluota, šlavimas ir šiukšlės: simbolinės reikšmės lietuvių folklore ir papročiuose |

Broom, Sweeping and Litter: Their Symbolic Meanings in Lithuanian Oral Folklore and Customs

 

RASA KAŠĖTIENĖ

Smuklės durys plačios įeiti, bet siauros išeiti“: girtuoklis lietuvių patarlėse ir priežodžiuose |

“The Door of the Pub Is Wide to Get in, but Narrow to Get out”: Drunkards in Lithuanian Proverbs and Proverbial Phrase

 

MIGLĖ LEBEDNYKAITĖ

Prijuostės polisemiškumas tardicinėje kaimo bendruomenės pasaulėžiūroje |

Polysemy of the Apron in the Worldview of the Traditional Rural Community

 

      BALTŲ MITOLOGIJOS FRAGMENTAI |

      FRAGMENTS OF THE BALTIC MYTHOLOGY

 

DAINIUS RAZAUSKAS

Dievo vaikaitis: žmogaus vieta lietuvių kosmologijoje |

God’s Grandchild: the Human Place in Lithuanian Cosmology

 

EUGENIJUS ŽMUIDA

Eglė žalčių karalienė“: gyvybės ir mirties domenas |

“Eglė the Queen of Serpents”: Domain of Life and Death

 

      NAUJI ETNOMUZIKOLOGINIAI TYRIMAI |

      NEW RESEARCH IN ETHNOMUSICOLOGY

 

AUSTĖ NAKIENĖ

Eduardo Volterio lietuvių tautosakos garso įrašai ir juose įamžinti senoviniai dainavimo būdai |

The Sound Recordings of the Lithuanian Folklore by Eduard Wolter and the Ancient Modes of Singing Preserved in Them

 

RŪTA ŽARSKIENĖ

Užmirštieji muzikos instrumentai: dūdmaišis ir Lietuva |

Forgotten Musical Instruments: Bagpipe and Lithuania

 

      IŠ DAINŲ ISTORIJOS | 

      FROM THE HISTORY OF FOLKSONGS

 

KOSTAS ALEKSYNAS

Vai, ko nusižvengei...“ Daina ir jos autorius |

“Oh, Why Did You Neigh...” The Song and Its Author

 

      LIETUVIŲ TAUTOSAKA UŽSIENIO ARCHYVUOSE |

      LITHUANIAN FOLKLORE IN THE FOREIGN ARCHIVES

 

RIMA VISACKIENĖ

Jono Balio Amerikoje įrašytos lietuvių dainos ir instrumentinė muzika |

Lithuanian Folksongs and Instrumental Music Recorded in America by Jonas Balys

 

LINA SOKOLOVAITĖ

Rankraščiai iš Gervėčių krašto Estijos literatūros muziejuje |

Manuscripts from Gervėčiai in the Estonian Literary Museum

 

      TEKSTŲ PUBLIKACIJOS | PUBLICATIONS OF TEXTS

 

93 kalėdiniai ir naujamečiai sveikinimai (parengė POVILAS KRIKŠČIŪNAS) |

93 Season’s Greetings (edited by POVILAS KRIKŠČIŪNAS)

 

Justė pustė išsipustė“: dabartiniai lietuvių vaikų prasivardžiavimai (parengė GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ) |

Contemporary Lithuanian Children’s Nicknames (edited by GRAŽINA SKABEIKYTĖ-KAZLAUSKIENĖ)

 

      SUKAKTYS |  ANNIVERSARIES

 

Nijolei Laurinkienei – 60

DAINIUS RAZAUSKAS

Sveikiname Nijolę! | Congratulations, Nijolė!

 

Juozo Averkos 100-osioms gimimo metinėms

LAIMA PURLIENĖ

Dzūkų dainavimo tradicijos puoselėtojas Juozas Averka ir jo įtaka folkloro judėjimui |

The Fosterer of the Folk Singing Tradition from Dzūkija Juozas Averka and His Influence on the Folkloric Movement

 

Vinco Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms

GRAŽINA KADŽYTĖ

Suvalkietiškas sandoris tautosakos labui |

The Suvalkija-Style Agreement in Favor of Folklore

 

      PRO MEMORIA

 

Jonas Balys (1909-07-02–2011-09-09)

(KOSTAS ALEKSYNAS)

 

      EKSPEDICIJŲ PATIRTIS |  FIELDWORK EXPERIENCES

 

VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ

Atgal į Žemaitiją: ekspedicija Rietavo krašte |

Back to Samogitia: Fieldwork in Rietavas

 

SAULĖ MATULEVIČIENĖ

Lietuviška Gervėčių sala Baltarusijoje: 2011 metų tyrimai |

The Lithuanian Isle of Gervėčiai in Belorussia: Fieldwork of 2011

 

      RECENZIJOS, ANOTACIJOS | REVIEWS, ANNOTATIONS

 

EUGENIJUS ŽMUIDA

Krosnies mitologija |

Mythology of the Stove

 

AUSTĖ NAKIENĖ

Folkloro ansamblių etnologinis tyrimas |

The Ethnologic Study of the Folklore Groups

 

GAILA KIRDIENĖ

Muzikantų asmenybės šiaurės baltarusių tradicijoje |

Personalities of the Musicians in the Northern Belorussian Tradition

 

ROMUALDAS APANAVIČIUS

Slovakų fujaros trelės |

Trills of the Slovakian Fujara

 

Stasys Skrodenis. FOLKLORAS IR GYVENIMAS: Straipsnių rinkinys, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. (JURGITA ŪSAITYTĖ)

 

KRONIKA | CHRONICLE

 

MŪSŲ AUTORIAI

Parašykite atsiliepimą apie prekę!

Būtina įvertinti prekę

Dažniausiai perkama kartu