⭐⭐⭐ MAŽŲ KAINŲ DIENOS! Ypatingi pasiūlymai visą savaitę! Naršykite čia >>>

0

Nemokamas pristatymas į paštomatus nuo 15 ar 20 €

Pirkėjų atsiliepimai

Dievų miškas

4.9
(57 įvertinimai) Įvertinkite
Kaina: 4,39 €
  • Pristatysime: per 2-26 val.*
Knygą turime sandėlyje
2021-06-30 Vilius

mano prosenelis kalėjo ŠTUTHOFE, bet deja buvau per mažas, kad paklausinėčiau..


2023-03-31 4.39 InStock
Į krepšelį

Knygos "Dievų miškas" aprašymas

Šis Balio Sruogos memuarinės knygos „Dievų miškas“ leidimas priklauso serijai „Mažos didelės knygos“. Tai nedidelio formato knygelės, siūlančios laiko patikrintos klasikos kūrinius.

Lietuvių rašytojas, poetas Balys Sruoga 1943-ais metais buvo įkalintas nacių Štuthofo koncentracijos stovykloje. Savo atsiminimus autorius parašė 1945-ais metais, vos grįžęs iš stovyklos ir besigydydamas Birštone. Tai pirmoji lietuviška knyga, kurioje rašytojas, pasakodamas apie savo skaudžią patirtį, pasitelkia juodą humorą, sarkazmą ir ironiją.

Tai, ką teko patirti autoriui, kelia šiurpą. „Dievų miškas“ (serija „Mažos didelės knygos“) – svarbus nacių nusikaltimų liudijimas. Autorius aprašė koncentracijos stovyklos prižiūrėtojų elgesį su kaliniais, patiriamus sunkumus, kankinimus, badą, šaltį, stovyklos likimo draugų tarpusavio santykius ir nuotaikas. Kad ir kokius baisius išgyvenimus patyrė kaliniai, skaitydami knygą juoksitės. Ašarosite iš graudulio bei skausmo ir vėl juoksitės. Autorius nevengė šaipytis iš lagerio hierarchijos, o kasdienių situacijų aprašymai alsuoja sarkazmu.

Juodas humoras ir ironija – vienintelis ginklas neišprotėti ir atsiriboti nuo skausmo, matomos neteisybės ir patiriamų kankinimų .„Dievų mišką“ kritikai laiko išskirtiniu memuarų žanro kūriniu ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Knyga buvo išversta į daugelį kitų kalbų.

Grįžęs iš koncentracijos stovyklos rašytojas ilgai negyveno – mirė 1947-ais metais. „Dievų miškas“ išleistas tik prabėgus dešimčiai metų po jo mirties – 1957-ais. 2005-ais metais kūrinys buvo ekranizuotas. Filmą režisavo Algimantas Puipa.

Balys Sruoga dirbo lagerio raštinėje ir klastodamas įsakymus padėjo ne vienam likimo draugui. Išlaisvinus kalinius rašytojas buvo rastas labai prastos būklės. Grįžęs gydėsi įvairiose ligoninėse ir sanatorijose. Autorius jautė, kad gyventi liko nedaug, todėl skubėjo užrašyti atsiminimus, dirbo po 12 valandų per dieną. Pirmieji knygos leidimai buvo smarkiai cenzūruoti.

Balys Sruoga (1896-1947) – poetas, prozininkas, tautosakos tyrinėtojas. Ankstyvuosius savo kūrinius spausdino įvairiuose žurnaluose.

„Dievų miškas“ (serija „Mažos didelės knygos“) – klasika, verta kiekvienų namų lentynos. Kviečiame knygą įsigyti internetu ir originalaus siužeto, stiliaus bei meninių priemonių dėka susipažinti su skaudžiu istorijos tarpsniu, kurio metu nukentėjo įvairūs visuomenės veikėjai bei paprasti žmonės. Pirkti online knygas labai lengva. Tereikia pasidomėti santraukoje pateikiama medžiaga: trumpu aprašymu, puslapių skaičiumi, atsiliepimais, ištraukomis. Taip pat verta atsižvelgti į apžvalgas bei išpardavimus ir akcijas, kurių metu daug knygų kainuoja pigiau.Ištrauka


Dievų miškas

Liūnai, kemsynai, kalneliai. Ant kalnelių, kažkieno galios supiltų iš balto smėlelio, - pušaitės, aukštos ir lieknos it senobiško ješiboto auklėtinės. Pakalnėlėse - berželiai, tokie paliegę, tokie nuskurdę, tarytum saulaitės malonės užmiršti našlaičiai našlaitėliai. Atkalniuose ir pašlaitėse - vaivorai, mėlynės, bruknės susipynė susiaudė į sultingą žalią kilimą, išmargintą uogelėmis. Daubose ir skersvėjuose - klumpabalų žolės, purienos ir viksvos.

Kadaise, seniai seniai, čionai jūros dugno būta. Tarytum audros metu bangos būtų netikėtai sustingusios, sukietėjusios, o jų paviršių šiaurės vėjai baltuoju smėleliu apibarstę būtų.

Ši vietelė prisiglaudė Šiaurės jūros pakrantėje, keturios dešimtys penki kilometrai j rytus nuo Gdansko miesto. Iki 1939 metų tai buvo mažai kam žinomas užkemsys. Salia jos merdėjo mažas miestukas, beveik kaimas, Stutthof, kokių Vokietijoje buvo tūkstančiai. Miestuką su Gdansko miestu jungė asfaltuotas plentas ir siaurasai geležinkelėlis. Ir gyveno čionai patys nuobodžiausi žmonės Europoje - Prūsų vokiečiai, paskendę šiokiadienėje dvasios menkystoje, garbinę policininką ir virtuvę, laukuję tvarką ir alų, galėję ištisą savaitę duonos nevalgyti,

kad tiktai šventadieniais jiem būtų leista karingu žingsniu iškilmingai gatvėmis pradūlinti ir didžiulį būgną pabambinti.

Stutthofo piliečiai, sekmadieniais norėdami jūroje pasiplukdyti, turėdavo pereiti tą sustingusią jūrą, tą jūros dugną, pušaitėmis, berželiais ir kemsynais apsivėlusį. Nors tų piliečių dvasia kad ir kaip būtų buvusi supolicinta, vis dėlto jie, įbridę į kemsingąjį plotą, pasijusdavo kažkaip šventadieniškai. Jau vienas vietos pavadinimas primindavo jiem, kad yra dar šis tas pasaulyje ir be policininko, ir be alaus.

Dievų miškas! - taip ši vietelė žmonėse iš senų senovės vadinosi. Kadaise, labai seniai, šiame miške dievai gyvenę. Savotiški dievai. Ne germaniškos kilmės. Ne Votanas, ne Toras. Gyvenę tenai lietuviškųjų dievų palikuonys.

Gdansko apylinkės vietovės iš viso gana turtingos senovės padavimais ir legendomis, kuriuose nuostabiu būdu veikia lietuviškos kilmės ir lietuviškais vardais personažai. Perkūnas, Jūratė, Laumė, Patrimpas - nuolatiniai Gdansko srities jūros pakrančių, ežerų ir miškų gyventojai, nors tuos padavimus ir pasakoja Prūsijos piliečiai, besivadiną vokiečiais.

Iki 1939 metų po tą Dievų mišką šiokiomis dienomis klampinėjo tiktai uogautojos moterėlės ir grybautojai pensininkai, retkarčiais užklysdavo dar ir koks medžiotojėlis nenusisekėlis. Šiaip buvo čionai tuščia ir nyku, tik lieknosios pušelės gailiai ošdavo, tarytum graudžiais atodūsiais dūsaudavo, prisimindamos tuos laikus, kada čionai linksmieji dievai šauniuosius pasiūtaro-jimus keldavo. 1939 metais Dievų miškas staiga atgijo, suirzo, suknibždėjo, lyg senlaikių dievai būtų į jį sugrįžę...

Ne, - jokie dievai tenai negrįžo: apsigyveno jame piliečiai, panašūs į velnius.

Pasibaigus lenkų-vokiečių karui, Gdansko miesto savivaldybė nutarė Dievų miške įsteigti koncentracijos lagerį nepaklusniem lenkam į gerą kelią atvesdinti.

Pagrindinis visų koncentracijos lagerių veiklos dėsnis - rūpintis, kad niekas pasauly nesužinotų, kas ir kaip vyksta už spygliuotųjų vielų užtvaros. Pasklidusios žinios apie užtvertųjų gyvenimą galėtų lagerio šeimininkam įvairių nemalonumų pripainioti. Atsirastų vienas kitas, kuris ir pasipiktintų, ir rėkti pradėtų, ir svetinguosius šeimininkus barbarais pavadintų. Kam viso to reikia? Kur kas patogiau lagerio veiksmai atlikinėti tuomet, kai jokios pašalinės ausys negirdi, pašalinės akys nemato ir nekenkia samdytajai propagandai lagerio šeimininkų kultūringumą ir kūrybinius laimėjimus liaupsinti.

Dievų miškas toli buvo nuo pašalinių akių ir ausų. Apylinkėj gyventojų buvo maža, ir tie patys buvo patikimi galingųjų šio pasaulio balvonų garbintojai. O svarbiausia - Dievų miško geografinė padėtis buvo tokia, kad spygliuotosios pastogės gyventojai negalėjo ir svajoti apie pasišalinimą iš lagerinės viešnagės. Iš vienos pusės buvo Šiaurės jūra2, karo metu taip stropiai saugojama. Iš kitos pusės - garsioji jūros įlanka, iš trečios - didžiulė dvišakė Vysla su savo kanalų ir kanaliukų sistema, iš ketvirtosios - siaurutis pusiasalis, skiriąs jūrą ir įlanką. Bėglys, ištrūkęs iš Dievų miško, kur link jisai nukryptų, vis tiek patektų į vandenį ar į policijos glėbį.

1939 metų rudenį atsibastė čionai pirmieji naujakuriai: būrys vokiškų SS vyrų ir keli šimtai nuskarusių dryžuotų elgetų, didžioji dauguma Gdansko srities lenkų, pasmerktų mirti. Miške, kokioj pusės metro aukštumoj ties jūros lygmeniu, buvo ištemptos pirmosios skurdžios palapinės, - oficialiai prasidėjo koncentracijos lageris.

Prasidėjo miško kirtimas, kelmų rovimas, žemės lyginimas, kalnų griovimas, pelkių užkimšimas, žvyro ir akmenų vežimas, barakų sudėliojimas, didžiulio mūro - komendantūros ir administracijos namų - statyba. Lageris buvo suplanuotas milžiniškas, galįs sutalpinti daugiau šimto tūkstančių kalinių, tačiau jo statyba ir 1945 metais dar toli gražu nebuvo baigta.


Kiti taip pat domėjosi


2021-08-12

perskaicius ne mokyklos suole, daug labiau ivertini kurini

2021-06-30

mano prosenelis kalėjo ŠTUTHOFE, bet deja buvau per mažas, kad paklausinėčiau..

2021-06-30

ir vėl žmonės išsiilgę parako. ir vėl ta trumpa atmintis, kaip buvo. skaitykit mielijei, knygas, ten viskas papasakota.

2021-06-29

Knyga istringanti visam gyvenimui. Jei kas dar neskaitė tai būtinai reikia perskaityti

2021-06-29

Oho ką gali žmogus, net norėdamas nesugalvosi tokių žiaurumų. Civilizacija mus pavertė žmonėmis, bet viduje dauguma liko žvėrimis.

2021-06-28

vettinti kitaip nei 5 žvaogždutėm tiesiog negalima...

2021-06-28

Beprotiškiausiai fantastiška knyga!!! žinoma, apie ypač baisius dalykus, bet rašymo stilius nuginkluoja.

2021-06-23

Mano rankos nuleistos, tai viena geriausių lietuviškų knygų.

2021-06-22

Šios knygos dar ilgai nepamiršiu, tos ironijos, tų mirties vaizdinių...

2021-06-22

Labai įdomi knyga, įtraukianti, lengvai skaitoma. Autorius taip viską komiškai pateikė jog viskas neatrodė taip baisiai .

2021-06-21

Mane slegia šie istorijos puslapiai.. Žinau, reiktų daugiau empatiškumo ir pagarbos šiai istorijai ir ją ištvėrusiems, bet man buvo labai sunku skaityti ir kažko patraukiančio neradau.

2021-06-21

Nenusivyliau knyga, ir kaip visada didžioji knygos dalis nebuvo įtraukta į filmą.

2021-06-18

Nupasakota istorija žiauri, bet neįtikėtinai paveiki, šiandien būdami laisvi, nė nenutuokiam, ką reiškia atsidurti tokioje situacijoje, džiugu tik tiek, to niekam nebeteks patirti,bet šio istorijos fakto pamiršti neįmanoma.

2021-06-17

Neįtikėtina, kad būnant tokioje visiškai sumautoje situacijoje įmanoma išlaikyti šaltą protą bei itin subtilų ir aštrų humorą. Beprotiškai stipraus dvasia ir kūnu žmogaus išgyvenimai.

2021-06-17

Ne veltui "Dieivų miškas" yra viena iš labiausiai vertinamų lietuviškų knygų. Jei gerai pamenu, tai kažkur skaičiau kad patenka į TOP 100 geriausių knygų pirmąjį 3tuką.

2021-06-16

Drįsčiau teigti, jei Sruoga būti gimęs ne Lietuvoje, o kokioje galingesnėje šalyje, ši knyga būtų buvusi beprotiška populiari visame pasaulyje, nes ji tiesiog… geniali.

2021-06-16

Pamenu, kaip visi tikėjosi filmo, kad bus kažkas wow. BET mano galva, neįmanoma iš šedevro padaryti dar didesnio šedevro.

2021-06-15

Net knygų neskaitantiems ar labai retai skaitantiems patiks. Tai lietuvių tautos pasididžiavimo vertas pasakojimas.

2021-06-10

nuskambėsiu kaip kokia davatka gal. bet aš pasigendu didesnio įvrtinimo Sruogos. nes retas kuris galėtų prilygti, jo rašymo stiliui.

2021-06-09

Čiia net norėdamas taip nepapasakosi , skaitai ir negali atsistebėti, kaip Sruoga taip sugeba perteikti istoriją, kuri nežmoniškai baisi ir klaiki, be jokio gąsdinimo ir bauginimo.

2021-06-09

Pati geriausia knyga kurią teko skaityti mokykloje.

2021-06-08

Nuostabu perskaityti knygą ir atrasti, kokia ji nuostabi. Anksčiau skaičiau mokykloje, bet likę tik menki atsiminimai. 

2021-06-07

Tikrai ją reikia perskaityti kiekvienam. Tiesiog puiki klasika.

2021-06-03

O, dievai, koks kūrinys! Kokią tragediją išgyveno žmogus ir kaip juvelyriškai turėjo jėgų visai tai aprašyti. Jei tai būtų užsienio autorius, jis būtų sulaukęs pasaulinės sėkmės, bet kartu labai džiugu, kad lietuvių autorius padovanojo mums šį deimantą.

2021-06-03

Autorius taip viską komiškai aprašė, kad atrodė ne taip baisu, kaip iš tikro buvo.

2021-06-02

Jei užsieniečiui rekomenduočiau vieną lietuvišką knygą, tai būtų Dievų miškas.

2021-05-31

Sruoga rašo taip kad net nejauti kaip slysta sakinys po sainio, pastraipa po pastraipos. nė sekundei nebuvo nuobodu. Geniali knyga, tik deja, jog iš patirties..

2021-05-26

Nors filmas ir prastas, bet kai galvoju apie šią knygą, V.Masakskio profesorius stovi prieš akis.

2021-05-26

Išskirtinis rašymo stilius ir nepriekaištingas humoro jausmas. Skaitys ir tie, kuriems nė nepatinka skaityti.

2021-05-25

Sruoga vienas mano mylimiausių lietuvių rašytojų. Tiek ištvėręs, o subtilaus humoro ir aštraus proto nestokojantis. Esu sužavėtas.

2021-05-25

Sakyčiau, mokykloje tokią knyga skaityti kiek per anksti, nebent pačiose paskutinėse klasėse. Tiesiog tuomet, dar esi per jaunas suvokti, kokį šedevrą rankose turi, taip stipriai neįvertini fakto, jog visa aprašyta istorija nutiko iš tikrųjų. O aprašyta ji tiesiog genialiai.

2021-05-24

Tai pati geriausia lietuviška knyga !!! Nesu skaitęs geresnės

2021-05-20

Šią knygą planavau perskaityti jau gerus du metus. Buvo tikrai įdomu pagaliau perskaityti, nenusivyliau!

2021-05-19

Jei ne sovietmetis ir okupacija, Sruoga už Dievų mišką, būtų gavęs Nobelį! Neabejoju! bet traukinys nuvažiavo..

2021-05-18

Tai lietuvių tautos istoriją, bei nuostabus klasikinis kūrinys. Kuri sunku apibūdinti vienu ar dvejais sakiniais.

2021-05-17

Mokykloje neskaičiau. Geriau vėliau negu niekada. Tikrai verta.

2021-05-16

Skausminga ir didinga knyga, kuri privalo būti kiekvieno knygų lentynoje, nes tai yra mūsų istoriją.

2021-05-13

Knyga, kuri parodo bjaurią žmonijos pusę ir priverčia susimąstyti.

2021-05-12

Dievų miškas pilnas komiškų situacijų, tačiau pagrindiniai dalykai slypi žmonių gyvenimo tragedijoje.

2021-05-12

Jeigu visa lietuvių autorių literatūra, kurią privaloma perskaityti mokykloje būtų kaip ši, patikėkite, gerbiamieji, net baisiausias knygų niekintojas pataptų knygų žiurke!

2021-05-04

Dar mokyklos laikais teko skaityti, tikrai paliko įspūdį. Negalėjau suvokti, kaip žmogus tiek iškentęs gali taip neįtikėtinai ir su humoru rašyti. Didžiausia pagarba Sruogai.

2021-05-03

Sruoga - genijus. Mazochistas, sarkastas ir plunksnos virtuozas.

2021-04-30

Vienoks įspūdis skaitant mokykloje prieš penkiolika metų, kada tekstas tiesiog slėgė ir daug ko nesupratau. Ir visai kas kita dabar, kada suvokiu, kiek kai kuriems duota ištverti ir nepalūžti, ir net tokiais atvejais neprarasti humoro jausmo. Na, ir nepriekaištingai tai aprašyti, žinoma.

2021-04-30

Čia ta vienintelė knyga iš mokykloje privalomų perskaityti knygų sąrašo, kurią skaičiau neatsitraukdamas.

2021-04-28

Tik tokio turtingo dvasinio pasaulio žmogus, toks eruditas galėjo ten išgyventi, tokį pragarą. Kaip pats sako "knygų žiurkė" ir ne raumenys ir sveikata svarbiausia, o kas galvoj. Jei galva ne kibiras, jokios negandos nepalauš.

2021-04-28

Knyga be abejo puiki. Bet kas nors paaiskinkit, kodel ji atspausdinta ant kazkokio sikpopierio??! ir Du leidimai ir abu kazkokia nesamone. Ka Dievu miskas vertas tik tokio leidimo? Tikiuosi leidejai skaito ka parduoda. Parasysiu ir leidyklai.

2021-04-28

Aštri, žiauri, atvira ir tragikomiška. Bet kuriuo atveju, ši knyga abejingų nepaliks.

2021-04-27

Jonas Bambyzas nuo Biržų, žiauriai įstrigo galvoj . Kaži ar tikrai toks buvo, ar savo fantazijos pridėjo

2021-04-27

Žiauriai gera knyga, mano mėgstamiausia, ne todėl kad patinka apie tai ką rašo, bet kaip B. Sruoga rašo. Tas jo stilius neįtikėtinas.

2021-04-26

skaiciau mokykloj, nes reikėjo. bet kalbejau su draugais ir jie visi sake kad ziauriai gera knyga, ir kad skaityciau is naujo. paziuresiu ar man patiks, tema tai ne mano visai

2021-04-23

Sruoga yra genijus. Po tokių patirčių koncentracijos stovykloje, parašyti tokią knygą.. Su tiek daug ironijos, humoro, ir jokio verkšlenimo, kaip baisu ir koks aš nelaimingas. Taip meistriškai valdyti plunksną, turbūt galėtų pavydėti kiekvienas rašytojas. Man Sruoga geriausias lietuvių rašytojas.

2021-04-21

Ironijos, siaubingų išgyvenimų ir tragiškų įvykių istorija. Šokiruojančiai atvira ir kvapą gniaužianti skaitant.

2021-04-15

Man geriausia knyga apie II pasaulinį karą.

2021-04-14

Lietuvių klasika, nesuvokiamo žiaurumo įvykiai persipinantys su iki graudumo absurdiškai komiškomis situacijomis.

2021-04-13

Man tai lietuvių literatūros everestas. Tobula, nepakartojama, unikali knyga. B. Sruoga vertas Nobelio!

2019-06-17

Ne kiekvienam suprast tokias knygas, išsiblaivyk, šunie, koks dar melas.

2019-06-02

Šita pasišlykštėtina "holokausto" isterija, kaip ir visa dogminė WW2 "istorija"- totalinis melas ir kliedesiai, neturintys nieko bendro su realiais įvykiais:
sunaikinta-tiesa.jimdo.com/blog

Parašykite atsiliepimą apie "Dievų miškas"

Tik registruoti vartotojai gali rašyti apžvalgas. Kviečiame, prisijungti arba užsiregistruoti

Žanras: Klasikinė lietuvių literatūra

Online knygynas Patogupirkti.lt siūlo skaitytojams įsigyti internetu knygą "Dievų miškas", Balys Sruoga. Pasižvalgyti po platų knygyno asortimentą verta, nes pas mus visada rasite itin geras knygų kainas, išpardavimus, akcijas ir leidinius, kurie įprastai kainuoja pigiau nei fiziniuose knygynuose.

Apsispręsti, ar Balys Sruoga su knyga "Dievų miškas" jus sudomino, padės mūsų parengtas išsamus kūrinio aprašymas, kuriame pateikiame santrauką apie autoriaus kūrybą, trumpai užsimename apie siužetą (nebijokit, turinio neišduodame!), žanrą ar nagrinėjamas temas. 

Dar daugiau – mūsų online pirkėjai noriai palieka atsiliepimus apie perskaitytas knygas. Todėl iš karto sužinosite ar knyga "Dievų miškas" patiko skaitytojams bei kaip knygų mylėtojai įvertino kitus kūrinius, kuriuos parašė Balys Sruoga. Nepamirškite atsiliepimo apie knygą "Dievų miškas" palikti ir jūs.

 


Dažnai su "Dievų miškas" perkama kartu