Knygų rinkiniai IKI -30% PIGIAU! Naršykite čia >>

Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 m. rugsėjo 20 d., Maleišiai, Svėdasų vlsč. – 1933 m.

Juozas Tumas-Vaižgantas knygos

Rasta: 13

Vaižgantas. Raštai T. 25 | Juozas Tumas-Vaižgantas
-10% su kodu: PATOGU
24,05 €
Kaina su kodu: 21,64 €
Turime sandėlyje
Rasta: 13

balandžio 29 d., Kaunas) – Lietuvos rašytojas, literatūros istorikas ir kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas.

Juozas Tumas-Vaižgantas gimė Malaišiuose (Svėdasų vlsč., Anykščių r.), pasiturinčioje ūkininko šeimoje, buvo jauniausias dešimtas vaikas.
Kunigiškiuose dvejus metus lankė pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Daugpilio realinėje gimnazijoje. Ją baigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1893 m. Seminarijoje priklausė slaptai lietuvių draugijai, įsitraukė į draudžiamos lietuviškos spaudos platinimą.


1894–1914 m. kunigavo įvairiose Latvijos ir Lietuvos vietose. Bažnytinė vyresnybė nemėgo impulsyvaus ir aktyvaus patrioto, nuolat kėlė iš vietos į vietą.


1911 m. J. Tumas buvo paskirtas Laižuvos klebonu. Tais pačiais metais išvyko į Ameriką rinkti lėšų „Saulės“ rūmams (mokytojų seminarijai) Kaune, lankė lietuvių kolonijas. Grįžęs parašė knygą apie emigrantų gyvenimą.
1914 m. J. Tumas buvo atleistas iš Laižuvos klebono pareigų ir išvyko į Rygą, kur dirbo "Rygos garso“ redakcijoje. 1915 m. J.Tumas persikėlė į Petrogradą, įsijungė į Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veiklą, atstovavo Rusijos lietuvių seime Tautos pažangos partijai.

1918 m. J. Tumas grįžo į Lietuvą. Čia aktyviai prisidėjo prie valstybės atkūrimo. Lenkijai okupavus sostinę, pasitraukė iš Vilniaus į Kauną, įsteigė laikraštį "Nepriklausoma Lietuva", nuo 1920 m. buvo paskirtas Vytauto Didžiojo bažnyčios rektoriumi. Suremontavęs apleistą šventovę, čia dirbo iki gyvenimo pabaigos (1932 m.)

1922-1929 m. universitete skaitė lietuvių literatūros istorijos paskaitas. 1929 m. jam buvo suteiktas garbės daktaro laipsnis.  J. Tumas buvo daugelio organizacijų nariu, aktyviai dalyvavo kultūrinėje, visuomeninėje, politinėje veikloje, redagavo žurnalus, rašė grožinės literatūros kūrinius, publicistinius straipsnius. Įsteigė, redagavo, leido ir platino "Tėvynės sargą" (1896–1902), redagavo "Žinyčią" (1900–1902).  Gyvendamas Vilniuje, dirbo „Vilniaus žinių“, „Vilties“, „Ryto garso“ redakcijose (1906-1911 m.).

Juozas Tumas- Vaižgantas mirė 1933 m. balandžio 29 d. Kaune, palaidotas Vytauto Didžiojo bažnyčioje.