0

Skirmantas Pabedinskas

Skirmantas Pabedinskas (gimė 1945 m. kovo 15 d. Suvainiškyje, Rokiškio apskritis) – žurnalistas, kino operatorius, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Skirmantas Pabedinskas knygosSkirmantas Pabedinskas yra gerai žinomas žurnalistas, Lietuvos televizijoje pradirbęs penkiasdešimt metų.

Skirmantas į mokyklą pradėjo eiti vos penkerių metų. 1962-ais metais baigė Jūžintų vidurinę mokyklą ir planavo mokytis aktorystės Vilniaus konservatorijoje. Dar mokyklos laikais jis lankė Rokiškio liaudies teatro repeticijas. Nors iš tiesų S. Pabedinskas svajojo tapti operatoriumi, tačiau Lietuvoje šios specialybės studentų neruošė jokia mokslo įstaiga, o į Maskvą vaikinas vykti neišgalėjo. Įpusėjus stojamiesiems egzaminams S. Pabedinskas apsigalvojo dėl aktorystės ir įstojo studijuoti fototechnikos į Vilniaus politechnikumą. Jis teigia, kad studijos padėjo pamatus kino operatoriaus darbui. Vyras perprato vaizdo kompozicijos paslaptis, filmuodavo mokomuosius filmus.

Paskutiniais studijų metais jis buvo pašauktas į karinę tarnybą, kurią atliko netoli Maskvos. Iš pradžių Skirmantas buvo paskirtas į katilinę, vėliau mokėsi seržantų mokykloje ir prisidėjo prie muzikinio kareivių kolektyvo.

Grįžęs iš kariuomenės Skirmantas Pabedinskas kurį laiką dirbo pieninės šaltkalviu, o vėliau  – operatoriumi Kėdainių chemijos kombinato kino studijoje. Tuo pačiu metu prasidėjo ir tikroji žurnalisto karjera. Skirmantas tapo naujo Kėdainių laikraščio „Tarybinis kelias“ fotokorespondentu. 1972-ais metais jis pradėjo dirbti Lietuvos televizijoje ir prisidėjo prie garsios laidos „Keliai, mašinos, žmonės“ reportažų. Ši laida yra palikusi folklorinį paveldą. Būtent Skirmantas Pabedinskas filmavo legendinį reportažą apie neblaivų traktoristą Juozą, kuris milicijai nenorėdamas įvardinti savo sugėrovų ištarė frazę „Nepažįstu aš tų draugų“. Prabėgo keli dešimtmečiai, o sparnuotas posakis vis dar yra plačiai naudojamas.

1972–1984 m. Skirmantas Pabedinskas dirbo Lietuvos televizijos atsakinguoju redaktoriumi Utenos rajone. Siekdamas įgauti daugiau žinių apie savo reportažų objektus jis baigė Žemės ūkio technikumo neakivaizdinį skyrių, vėliau –  Maisto pramonės technikumą. Nuo 1985-tų metų Skirmantas dirbo operatoriumi Panevėžyje. Nuo 2000-tų metų – Lietuvos televizijos Naujienų direkcijos vadovu. 2004-tais metais Skirmantas Pabedinskas buvo išrinktas į Lietuvos Seimą.

1985-tais metais Skirmantui Pabedinskui buvo suteiktas nusipelniusio žurnalisto garbės vardas, 1991-ais metais jis gavo Sausio 13-osios medalį. 2001-ais metais tapo Lietuvos žurnalistų sąjungos Vinco Kudirkos premijos laureatu.
Skirmantas Pabedinskas per savo gyvenimą sukūrė beveik trisdešimt tūkstančių reportažų. Jis kalbino apie aštuoniasdešimt tūkstančių pašnekovų.

Kartu su bendraautore Zina Paškevičiene jis parašė atsiminimų knygą „Istorijos, kurių jums nepasakojau“.