0
Liudas Dovydėnas (1906 m. sausio 14 d. Trumpiškis, Panemunio valsčius – 2000 m. liepos 4 d. Vilnius) – egzodo rašytojas, žurnalistas.


Gimė 1906 m. Rokiškio raj.  Baigė tik tris Čedasų pradžios mokyklos skyrius. 1927 m. dirbo husarų pulko bibliotekininku, vėliau – žurnalistu. 1938 m.

Liudas Dovydėnas knygosLietuvių rašytojų draugijos sekretorius. 1940 m. TSRS okupuotos  Lietuvos Liaudies seimo atstovas, Seimo      pirmininko pavaduotojas, Švietimo komisariato darbuotojas. 1940 m. rugpjūčio 25 d. išrinktas LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotoju. Už tai naciai norėjo jį sušaudyti, tačiau užstojo kultūros visuomenė.


1944 m. artėjant frontui, pasitraukė į Vakarus. Atsidūrė karo pabėgėlių stovykloje Vakarų Vokietijoje. 1949 m. persikėlė į JAV,  apsigyveno Skrantone (Pensilvanijos  valstija), ten sukūrė tėviškę primenančią sodybą. 1949–1951 m. dirbo žurnalistinį darbą, redagavo žurnalus „Lietuvio kelias“, „Nemunas“. Jį supančių žmonių gyvenimą aprašė daugelyje savo apsakymų ir novelių.1998 m. kartu su žmona Elena grįžo į Lietuvą. Mirė 2000 m. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse, Rašytojų kalnelyje.


1936 m. Liudui Dovydėnui už romaną "Broliai Domeikos skirta Lietuvos valstybinė premija, o 1996 m. - Gedimino 4 laipsnio ordinas.

2002 metais Čedasų pagrindinei mokyklai suteiktas L. Dovydėno vardas.


Lietuvos rašytojų sąjunga, įamžindama žymaus lietuvių prozininko, Valstybės premijos laureato Liudo Dovydėno atminimą, įsteigė kasmetinę Liudo Dovydėno premiją už lietuvišką romaną. Premija skiriama konkurso būdu už geriausią naują lietuvišką romaną, leidyklose išleistą per praėjusius kalendorinius metus. Mecenatas – L. Dovydėno sūnus Jonas Dovydėnas.