0

Vytautas Rubavičius (g. 1952 m.) – poetas, publicistas, žurnalistas, vertėjas, kultūros kritikas. Vyriausybės kultūros ir meno premijos (2012 m.), „Poezijos pavasario“ (2007 m.) laureatas, filosofijos mokslų daktaras. 1981-aisiais tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu. 1975 m. Vilniaus universitete baigė astrofiziką. 2001 m.

Vytautas Rubavičius knygosapgynė daktaro disertaciją „Postmoderniojo diskurso hermeneutiškumas ir „estetiškumas“. Šie biografijos faktai trumpai perteikia V. Rubavičiaus biografiją, tačiau mažai atspindi pačią autoriaus kūrybą, kuri aprėpia net kelis žanrus.

Tai ir poezija (vienas tokių pavyzdžių: „Smilgos šešėlis. Vidurnaktis“), ir politinė publicistika (pvz., „Pakelėj į Europą. Pirmasis atkurtos nepriklausomybės dešimtmetis“). Tačiau nepaisant to, kokios temos imasi Vytautas Rubavičius – gvildenančios rimtas, politines aktualijas ar perteikiančios autoriui svarbias poetines tiesas  - neįkandamo žanro šiai talentingai asmenybei nėra. Žodis ir kalbos konstrukcijos, ne tik paklūsta autoriaus plunksnai, bet ir tampa meninės raiškos priemone.

Apie tai pristatydamas šio kūrėjo poeziją Nacionalinės premijos laureatas poetas Antanas A. Jonynas teigia: „Šiek tiek racionalus, filosofinis, <...> kalbėjimas, grindžiamas kalbos struktūromis ir jų dekonstravimu, leidžia poetui prasiskverbti ir atskleisti pačioje kalboje užkoduotus „būtovės slėpinius.“ Tęsdamas mintį, Antanas A. Jonynas iškelia idėją, kad „tam tikru požiūriu V. Rubavičiaus poetinę raišką galima buvo apibūdinti kaip postmodernią.“

Tačiau, ne ką mažesnio skaitytojų dėmesio susilaukia ir autoriaus publicistinė kūryba. Vienas tokios kūrybos pavyzdžių - knyga „Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika“, kurioje mėginama iš egzistencinio taško pažvelgti į lietuvių tautos gyvavimo pamatus ir palyginti „tarpukario Lietuvos, sovietmečio Lietuvos ir atkurtos nepriklausomybės laikotarpio Lietuvos politikos ir kultūros būklę“.

Kiekvienai tautai pravartu suvokti savo identitetą. Kartais tam neužtenka kolektyvinėje atmintyje išlikusių pėdsakų, tad tenka praplėsti akiratį, atkreipiant dėmesį į valstybės istorijos aktualijas, jų poveikį tautos identitui bei kalbos įtaką tautiškumui. Būtent šie klausimai, gvildenami Vytauto Rubavičiaus kūryboje, apibrėžia ir jo kūrybos bruožus.
Internetiniame knygyne Patogupirkti.lt rasite ir daugiau panašaus žanro knygų bei kitų prekių turiningam laisvalaikiui. Kviečiame pirkti internetu paprastai ir patogiai!