0

Andrena

Leidykla "Andrena" įsteigta 1995 m.balandžio 13 d.Ateinančiais metais švęsime 25-metį.Per tą laiką išleista daugybė leidinių įvairia tematika.Visada stengėmės pajusti, ko reikia skaitytojui, kokie klausimai ypač aktualūs.Taigi mūsų lentynoje yra pačių įvairiausių knygų: grožinės originaliosios ir verstinės literatūros, žodynų, žinynų, enciklopedinio pobūdžio leidinių, istorinių, edukacinių.Nemažai išleidome užsakyminės literatūros.
Džiaugiamės, kad teko bendrauti su tokiais lietuvių poetais, kaip Sigitas Geda ("Jotvingių mišios"), net keli jo vertimai: Jaan Kaplinski "Vakaras grąžina viską" , Edgar Lee Masters "Spūn Riverio antologija" ir kt.Galime didžiuotis ir kitomis lietuvių poetų ir rašytojų -- Eduardo Mieželaičio, Marko Zingerio, Janinos Survilaitės, Vaidoto Spudo, Rimos Antanaitienės, Kazio Sajos -- knygomis.
Mums labai svarbi ir pedagoginė literatūra.Leidžiame žymaus gruzinų pedagogo ir psichologo Šalvos Amonašvilio knygas, skirtas pedagogams ir tėvams, pernai išėjo žinomo anglų pedagogo ir psichologo Alexanderio Sutherlando Neillo "Samerhilas.Radikalus požiūris į vaiko auklėjimą".
Malonu, kad knygų rinkoje sugebėjome išsilaikyti net ketvirtį amžiaus.

Andrena knygos

  1. 1
  2. 2

Kelias į Tave | Judita
9,99 €
10,89 € *
Rymanti | Rima Antanaitienė
7,79 €
9,59 € *
Jėzaus gyvenimas | Ernest Renan

Šiuo metu neparduodama

  1. 1
  2. 2

Už tai dėkingi esame mūsų knygų pardavėjams ir skaitytojams.