0

Baltų lankų vadovėliai

„Baltų lankų“ vadovėliai“ – vadovėlius ir mokomąsias priemones leidžianti leidykla, įsteigta atskyrus mokomosios literatūros leidybą nuo „Baltų lankų“ grožinės literatūros leidybos.
Leidykloje išleisti leidiniai garantuoja kokybišką integruotą turinį, orientuotą į priešmokyklinį, pradinį ir vyresnių klasių ugdymą. „Vaivorykštė“ (vaivorykste.eu) – unikalus pradinėms klasėms skirtas integruoto ugdymo vadovėlis, vis labiau įsitvirtinantis pradinėse mokyklose, o kalbos ir literatūros vadovėliai – gilias tradicijas turinčios mokymo priemonės, iš kurių lietuvių kalbos ir literatūros mokosi dauguma Lietuvos vyresnių klasių mokinių.
Skaitmeninė ugdymo priemonė „e-lankos“ (e-lankos.lt) yra skirta dirbantiems su „Baltų lankų“ vadovėlių“ leidyklos leidiniais. Tai pagalba mokytojams, norintiems paįvairinti pamokas patraukliu turiniu.
Leidykla, be minėtų leidinių, yra parengusi istorijos vadovėlių bei papildomos medžiagos ruoštis šio mokomojo dalyko egzaminui (istorijosegzaminas.lt) ir populiarinimui.
Leidykloje taip pat leidžiamos nevadovėlinio profilio, bet su mokymosi procesu susijusios knygos. Naujausi leidyklos projektai darželių ir pradinių klasių vaikams turi perspektyvų būti verčiami ir pritaikomi kitose šalyse.  

Baltų lankų vadovėliai knygos

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Kai myliu | Trace Moroney
9,99 €
10,49 € *
Kai jaudinuosi | Trace Moroney
9,99 €
10,39 € *
Kai nusiviliu | Trace Moroney
9,99 €
10,39 € *
  1. 1
  2. 2
  3. 3