⭐⭐⭐ Knygos su DEFEKTAIS! Nedideli trūkumai - ypač mažos kainos! Naršykite čia >>>

0

Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 20 ar 25 €

Pirkėjų atsiliepimai

Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918-2018). Politinės asmenybės

2.0
(1 įvertinimai) Įvertinkite
Kaina: 15,59 €
  • Pristatysime: per 2-26 val.*
Knygą turime sandėlyje
2018-08-19 Tomas

Ką šiame sąraše daro A. Ažubalis, R. Baškienė, L. Kasčiūnas ir A. Kupčinskas? Apgailėtina. Kaip sakoma, net ir truputis š sugadina medaus statinę.


2023-06-30 15.59 InStock
Į krepšelį

Knygos "Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918-2018). Politinės asmenybės" aprašymas

Autorė ir šioje knygoje "Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918-2018). Politinės asmenybės" lieka ištikima Lietuvos istorijos, iškilių asmenybių įamžinimui. Skaitytojams pristatomi Lietuvos Respublikos atkūrimo apyaušrio, prieškarinio, sovietinio laikotarpio autoritetai, žymiausieji Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo vadai, šiandieninės Nepriklausomos Lietuvos didieji.


Ona Voverienė - prof. habil. humanitarinių m. dr. Mokslotyrininkė. Mokslotyros metodologijos-bibliometrijos ir mokslometrijos pradininkė Lietuvoje, Lietuvos mokslinių mokyklų tyrimų programos iniciatorė ir vadovė. Parašė ir paskelbė monografijas: „Informatikos teorinės minties raida Lietuvoje 1957-1990 m. (1996); „Bibliometrija" (1999); „Lietuvos mokslinės mokyklos" (su bendr., 2002); „Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai" (2009); „Mokslotyra" (2013); knygas: „Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys" (1 d. 2000, 2 d. 2005); „Lietuvos Laisvės kovos karžygys Vaclovas Voveris-Žaibas" (2007); „Prie tautotyros versmių" (2009); „Antikomunizmas" (2010); „Tautotyros etiudai" (2011); „Tautos sargyboje" (2012); „Kova dar nebaigta..." (sud., 2013); „Turėjau dvi tėvynes. Dr. Vytautui Griniui atminti" (sud., 2014); „Pašaukimo keliu. Pedagogas dr. Vladas Voveris" (sud. 2015); „Dalia Grybauskaitė - Tautos Prezidentė" (2016); „Lietuvos aidas" - tautos mokykla. „Lietuvos aidui" - 100 metų" (2017); „Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji. Politinės asmenybės" (2018).

Lietuvos ir užsienio (Rusijos, JAV, Švedijos, Lenkijos) mokslinėje literatūroje paskelbė per 320 mokslinių straipsnių. Savo laiku jie buvo gausiai cituojami mokslinėje literatūroje. Jų autorė kviečiama į mokslines konferencijas.

Prof. Ona Voverienė - aktyvi visuomenininke, publicistė, viešojoje spaudoje paskelbusi per 2000, vien tik „Lietuvos aide" - per 950 straipsnių. Jos straipsnių tematika - mokslo ir mokslotyros pasiekimų propagavimas; tautos idėja ir tautiškumas; antikomunizmas; antiglobalizmas, Lietuvos partizaninis ginkluotas pasipriešinimas, žymiosios moterys, tautinės Lietuvos atkūrimo galimybės globalėjančiame pasaulyje.

Turinys

TURINYS


PRATARMĖ / 13


ĮVADAS / 16

Asmenybė ir tauta / 16


LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO APYAUŠRIS / 26

Dr. Jonas Basanavičius - Lietuvos valstybingumo ir tautinės minties patriarchas / 26

Dr. Vincas Kudirka - tautos žadintojas / 33

Poetas Maironis - tautinės savimonės ugdytojas / 44

Aušrininkai ir varpininkai / 50


PIRMOSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS DIDIEJI (1918-1940) / 54

Pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas dr. Antanas Smetona / 54

Antrasis Lietuvos Prezidentas Aleksandras Stulginskis / 61

Nepriklausomos Lietuvos Respublikos teisinės sistemos pamatų kūrėjas Stasys Šilingas  / 65

Augustinas Voldemaras - pirmasis Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas  / 71

Lietuvos tautinės valstybės ideologijos pamatų kūrėjas Vladas Putvinskis-Pūtvis / 78

Pro f. Pranas Dovydaitis - politikas ir lietuvių tautinės mokyklos pamatų kūrėjas  / 86

Juozas Tūbelis - talentingiausias Lietuvos finansų ir ūkio tvarkytojas  / 93

Prelatas Mykolas Krupavičius: Į savo ateities kūrimą turi įsitraukti visa Lietuva / 98

Lietuvos patriotas prof. Mykolas Pijus Romeris / 104

Generolas Povilas Plechavičius: kas negina laisvės, tas nevertas jos!  / 108


PAVERGTI, BET NEPASIDAVĖ (1940-1990) / 117

Lietuvos okupacija ir tautų genocidas: „Žiaurioji Azijos klasta Europos civilizacijos dirvoje" / 117

Komunistų ir nacių sušaudytieji ministrai / 122

Vidaus reikalų ministras Kazys Skučas (1894-1941) ir VSD direktorius Augustinas Povilaitis (1900-1941) / 123

Jis buvo pirmasis. Teisingumo ministras Antanas Tamošaitis (1894-1940) / 125

LR vidaus reikalų ministras pulkininkas Steponas Rusteika (1887-1942) / 129

LR vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis (1895-1942)  / 132

Lietuvos Respublikos ministras žydų reikalams Jakuvas Vygodskis (1857-1941)  /  136

Krašto apsaugos ministras Balys Giedraitis (1890-1941) / 140

Švietimo ministras Kazys Bizauskas (1892-1941) / 140

Einansų, prekybos ir pramonės ministras, ministras pirmininkas Vytautas Petrulis (1890-1941) /  141

Vidaus reikalų ministras Julius Čaplikas (1888-1941) / 141

Švietimo ministras Kazys Jokantas (1880-1942) / 142

Vidaus reikalų ministras Petras Aravičius (1887-1942) / 142

Vidaus reikalų ministras Zigmas Starkus (1892-1942) / 143

Susisiekimo ir užsienio reikalų ministras Voldemaras Vytautas Čarneckis (1893-1942) / 143

Krašto apsaugos ministras Juozas Papečkys (1890-1942) / 144

Finansų ministras Jonas Sutkus (1893-1942) / 144

Susisiekimo ministras Jonas Masiliūnas (1899-1942 ) / 145

Žymiausieji Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo vadai / 146

Visos Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo vadas Jonas Žemaitis-Vytautas / 146

Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918-1957) / 148

Antanas Bakšys-Klajūnas, Germantas (1923-1953 ) / 149

Petras Bartkus-Žadgaila, Alkupėnas (1921-1949) / 150

Juozas Vitkus-Kazimieraitis (1901-1946) / 151

Vaclovas Voveris-Žaibas (1922-1949) / 152

Konstantinas Bajerčius-Garibaldis (1903-1947) / 153

Juozas Lukša-Skirmantas, Skrajūnas, Daumantas (1921-1951)  / 154

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas (1925-1950) / 156

Justinas Lelešius-Krivaitis, Grafas (1917-1947) / 157

Bronius Krivickas-Vilnius (1919-1952) / 158

Diana Glemžaitė-Bulovienė (1923-1949) / 159

Zigmas Drunga-Mykolas, Jonas (1904-1946 ) / 160

Juozas Kasperavičius-Visvydas, Angis (1912-1947) / 162

Krikščiūnas Jurgis-Rimvydas (1919-1949) / 163

Jonas Misiūnas-Žalias Velnias (1910-1947) / 164

Kazimieras Pyplys-Mažytis (1923-1949) / 165

Slučka Antanas-Šarūnas (1917-1949) / 166

Juozas Šibaila-Merainis, Diedukas (1905-1953) /  167

Pasipriešinimas dvasiniam genocidui / 169

Kun. Sigitas Tamkevičius - Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos leidėjas / 170

Kun. mons. Alfonsas Svarinskas - „nepataisomas" kovotojas prieš okupacinį režimų / 171

Peticija Nijolė Sadūnaitė - I.KBK maketuotoja ir platintoja / 173

Disidentas Sergėjus Kovaliovas - I.KBK tiltas iš Lietuvos per Atlanta / 174

Ekonomistas Antanas Terleckas - LLL vadovas, atgimimo pradininkas Lietuvoje / 181

Dalia Grinkevičiūtė - žmogus, į kurio širdį beldėsi nukankintieji / 184


KOVO 11-OSIOS LIETUVOS DIDIEJI (1990-2018) / 191

Politikos asmenybės / 191

Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas prof. Vytautas Landsbergis / 191

Ginant laisve kovojama ir mirštama už savo tautą ir valstybe. Sausio 13-osios didvyriai / 202

Dalia Grybauskaitė - Tautos Prezidentė. Lietuvos Prezidentė - žodis ir veiksmas / 209

Ambasadorius Stasys Lozoraitis - Vilties Prezidentas / 225

Prezidentas Valdas Adamkus, vedęs Lietuvą demokratijos keliu / 232

Lietuvos ambasadorė Gintė Bernadeta Damušytė / 236

Generolas Jonas Kronkaitis / 241

Sąjūdžio idealų nostalgija. Seimo narys Audronius Ažubalis / 233

Tautos gyvybė - šeimoje. Seimo narys ir ilgametis Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas / 257

Prakalbinta tautos kančių istorija. Istorikas Arvydas Anusauskas  / 265

Rima Baškienė - tautinės kultūros puoselėtoja / 272

Laurynas Kasčiūnas - politikas, Lietuvos ateitį matantis tik atgaivintoje tautinėje valstvbėje / 275

Tikroji meilė reiškiasi darbais. Jaunosios kartos politikas Andrius Kupčinskas / 279

Publicistas Vladas Terleckas. Mąstytojas, prabilęs tautos sąžines balsu / 284


ŽVILGSNIS Į LIETUVOS ATEITĮ / 294

Ir vis dėlto... Lietuva jau kitokia! / 294

Vilius Bražėnas apie Europos Sąjungą ir Lietuvą  / 297

Romualdas Ozolas. Nacionalizmas - prieš globalizmą ir liberalizmą / 303


ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ / 311

  • Autorius: Ona Voverienė
  • Leidėjas: Trys žvaigždutės
  • Išleidimo metai: 2018
  • Knygos puslapių skaičius: 323
  • Formatas: 15x21, kieti viršeliai
  • ISBN ar kodas: 9786094311103

Kiti taip pat domėjosi


2018-08-19

Ką šiame sąraše daro A. Ažubalis, R. Baškienė, L. Kasčiūnas ir A. Kupčinskas? Apgailėtina. Kaip sakoma, net ir truputis š sugadina medaus statinę.

Parašykite atsiliepimą apie "Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918-2018). Politinės asmenybės"

Tik registruoti vartotojai gali rašyti apžvalgas. Kviečiame, prisijungti arba užsiregistruoti

Žanras: Knygos apie visuomenę

Ona Voverienė pristato įdomią ir tikrai naudingą knygą "Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918-2018). Politinės asmenybės", kurią įsigyti internetu greita ir paprasta. Vos keli mygtuko spustelėjimai, operatyvus pristatymas ir, greičiausiai, jau kitą dieną galėsite mėgautis motyvuojančiu kūriniu. 

Šiuolaikiniame pasaulyje knygas pirkti itin lengva. Online knygyne pirkėjų visada laukia išsami ledinio informacijos santrauka, kurioje pateikiame knygos "Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918-2018). Politinės asmenybės" aprašymą, nurodome autorių, kūrinio vertėją, puslapių skaičių ar literatūrinį žanrą. Viena ko negalime – atskleisti visų turinio detalių ar perskaityti knygos "Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918-2018). Politinės asmenybės" už jus. Tačiau visada pasiūlysime geras knygų kainas, karštas leidyklų akcijas ir nuolaidas, kurių dėka naudingus kūrinius įsigysite pigiau. 

Perskaitėte knygą "Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918-2018). Politinės asmenybės"? Kviečiame interneto knygyne palikti savo nuomonę, Ona Voverienė tikrai to vertas. Skaitytojų atsiliepimai, kuriuos rasite šalia daugelio knygų aprašymų, padeda rinktis ir apsispręsti kitiems pirkėjams. 


Dažnai su "Lietuvos Respublikos šimtmečio didieji (1918-2018). Politinės asmenybės" perkama kartu